In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e zo van Pasen C – Een bijzondere kus 

2e zo van Pasen C – Een bijzondere kus                         Echt/St.Joost, 28-4-19

Kunt u zich de volgende scene voorstellen?

Een moeder geeft haar kind op het schoolplein een zoen,
voordat het met de andere kinderen het schoolgebouw binnen moet gaan.
Maar vlak voor de ingang draait zich het kind nog een keer om
en kijkt naar zijn moeder.
Misschien is het onzeker, misschien verlangt het naar zijn moeder.
En wat doet de moeder?
Zij houdt haar vlakke hand onder haar mond en blaast als ware
een kus op afstand naar het kind toe.

Zo’n zoen meent de grote middeleeuwse theoloog Bernardus van Clairvaux
ook in de scene uit het huidige evangelie te ontdekken
waarin Jezus over de apostelen blaast en zegt: “Ontvang de heilige Geest”.

Hoe komt Bernardus erbij?
Daarvoor moeten wij naar een ander Bijbelboek kijken, het Hooglied.
Dit liefdeslied aller liefdesliederen begint heel verrassend met de woorden
van een bruid aan haar bruidegom:
 “Overstelp mij met de kussen van uw mond” (Hld.1,2).

Nu hebben de deelnemers aan onze Bijbelavond al gehoord,
dat het Hooglied naast zijn letterlijke betekenis
van de liefde tussen man en vrouw
ook meerdere overdrachtelijke betekenissen heeft.

Om een lang verhaal kort te maken:
Jij kunt in de bruid ook de ziel van elke gelovige zien
en in de bruidegom Christus zelf.
Als het goed is, bestaat ons geloof namelijk niet alleen
uit het voor waar houden van de geloofsfeiten,
maar vooral uit een persoonlijke liefdesrelatie met God
resp. met de levende Christus.

Die bruid uit het Hooglied
(dat bent u dus, want de ziel als het ontvangende beginsel is altijd vrouwelijk)
die bruid formuleert haar hartenwens op het eerste gezicht
wel een beetje omslachtig.

In plaats van gewoon maar te zeggen “Kus mij”
heeft ze het over de “kussen van uw mond”.

Bernardus gaat nu in een lange, haarscherpe analyse aantonen,
dat die formulering zo moet zijn vanwege de geestelijke uitleg.

Tussen degene die de kus geeft (de hemelse Bruidegom Christus)
en degene die de kus ontvangt (de bruid, dat is de ziel, dat zijn wij)
is er de kus op zich.
En die is volgens Bernardus de H. Geest.

Christus blies over hen en zei’ Ontvang de heilige Geest”(vgl. Joh.20,22).

Wat een prachtig beeld! De heilige Geest als kus van God!

Helaas, en dat vervult mij met een groot verdriet,
gelooft volgens de laatste cijfers nog maar 15% van alle Nederlanders
dat God een persoon is.

Denkt u nou echt dat mensen met een Godsbeeld van “Er zal wel iets zijn”
echt houvast en troost aan hun geloof kunnen hebben?
Die duurt net zo lang totdat er iets tegenvalt.
Dan gaat die God met kerststal en al weer de zolder op.

Of denkt u dat ik voor mijn meer dan drieënhalf duizend preken
uit mijn priesterleven voldoende stof had met  “Er zal wel iets zijn”?

Neen, het is de levende persoon van Christus
die een onuitputtelijke bron is van inspiratie.
Het is de hemelse Bruidegom die u en mij
de kus wil schenken van zijn heilige Geest.

Laten wij daarom vaak met de bruid uit het Hooglied smeken:
“Overstelp mij met de kussen van uw mond” (Hld.1,2),
overstelp mij met uw heilige Geest.