In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e zo na Pasen (Barmhartigheidszondag) – Waarlijk

2e zo na Pasen (Barmhartigheidszondag)                    Echt/St.Joost, 23-4-17

Waarlijk, waarlijk, waarlijk

Toen de Romeinse soldaat, afwijkend van de gebruikelijke procedure,
niet de benen van de gekruisigde Heer brak, maar zijn zijde doorboorde,
gebeurde er iets, dat wij in zijn hele diepte en omvang
nooit kunnen doorgronden.

Gods voorzienigheid gebruikte dit feit van het doorboorde hart
om ons drie dingen duidelijk te maken:

Jezus is waarlijk gestorven,
Jezus is waarlijk verrezen,
Jezus wil waarlijk vergeven.

1)      Niet voor niets blijft de evangelist Johannes uitvoerig stilstaan
         bij het doorboorde hart.
         “Een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans;
         terstond kwam er bloed en water uit”,
schrijft hij.

En Johannes onderstreept dit feit meteen drie keer, om elke uitvlucht
dat Jezus misschien niet echt gestorven zou zijn, de kop in te drukken:
Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn getuigenis is waar en hij weet,
dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven” (Joh.19,35).

Ook hedendaagse wetenschappers bevestigen het getuigenis
van de evangelist Johannes met ondersteuning van de Lijkwade van Jezus,
die intussen als 100% echt beschouwd mag worden.

Zo schrijven zij:
De lans verwondde waarschijnlijk de rechter voorhof van het hart.
Deze was met bloed gevuld, want onmiddellijk voor een hartstilstand
pompt het hart een laatste keer bloed in de bloedsomloop.
Als reactie op de verhoogde druk vult zich dan de rechter voorhof
passief met bloed.

In de longen had zich al sinds de uren van de brute geseling water verzameld.
De hoeveelheid longvloeistof die op die manier kon uittreden,
komt trouwens overeen met hoeveelheid die nu nog op de Lijkwade
kan worden aangetoond. [1]                         

Jezus is dus waarlijk gestorven.

2)      Het evangelie van vandaag, waarin de verrezen Heer
         de ongelovige Tomas uitnodigt:  “Steek uw hand uit
         en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig”      
         (Joh.20, 27b),
bevestigt de tweede waarheid:

Jezus is dus waarlijk verrezen.

Het gaat niet om een inbeelding of een visioen,
want de Heer is tastbaar aanwezig.
Het gaat ook niet om iemand anders, die alleen maar op Jezus lijkt,
want de wondetekens van de kruisiging bewijzen
dat het om een en dezelfde persoon gaat.
Maar niet het zien en het aanraken is het belangrijkste, maar het geloof.
Daarom houdt de verrezen Heer ons voor:
“Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben” (Joh. 20,29).

3)      Het derde geloofsfeit dat uit het doorboorde hart van Jezus ontspringt,
         is weliswaar net zo oud als de andere twee feiten,
         maar werd als het ware nog een keer door Jezus zelf
         voor onze tijd extra onderstreept.

Zo verscheen Jezus in 1931 in een kerkelijk erkend visioen
aan de heilige zuster Faustina.

Hij is gekleed in een wit gewaad, zijn rechterhand opgeheven
in een zegeningsgebaar en de andere hand wijzend op de borst.
Er gaan twee stralen uit vanonder zijn kledingsstuk.
De een is rood en de ander wit. Jezus zelf verklaart:

“De twee stralen duiden bloed en water aan.
De doorzichtige straal duidt het water aan
dat de zielen rechtvaardig maakt.
de rode straal duidt het bloed aan dat het leven van de zielen is.
De twee stralen kwamen uit de diepten van mijn tedere barmhartigheid
toen mijn hart dat folterende pijn had geleden op het kruis
door een speer geopend werd.
Deze stralen beschermen de zielen voor de toorn van mijn Vader.
Gelukkig is degene die onder hun bescherming zal wonen,
want de rechtvaardige hand van God zal geen macht over hem hebben”.[2]

Die grenzenloze barmhartigheid van de Heer vieren wij vandaag
op Barmhartigheidszondag. Vertrouwen wij de Heer:
                                                               
Jezus wil ons waarlijk vergeven.
_____________________

[1] Zie: Michael Hesemann, Das Bluttuch Christi,. Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung, blz.265.

[2]  Zie: Rainer Kanke, Inspiratiegids Heilig Jaar van Barmhartigheid, Bisdom Roermond, blz.141/142.