In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e Zo dh Jaar C – Jezus op de bruiloft uitnodigen

2e Zo dh Jaar C – Jezus op de bruiloft uitnodigen,  Echt/St.Joost, 17-1-16

“Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea,
waarbij de moeder van Jezus aanwezig was” (Joh.2,1)

Zo begint het evangelie dat de wonderbare gebeurtenissen in Kana beschrijft.
En het evangelie vervolgt met de zin:
“Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd”.

Eerst wordt dus een gewone, bijna alledaagse gebeurtenis aangehaald
dat zich tig keer in de mensheidsgeschiedenis heeft herhaald en blijft herhalen:
twee mensen zijn verliefd geworden op elkaar
en willen voor altijd samen door het leven gaan.
En dit besluit wordt dan in een feestelijke bruiloft bezegeld en gevierd.

Voor een bepaalde groep uit al deze miljoenen echtparen geldt echter
sinds die bruiloft van Kana,
dat ook zij Jezus en zijn leerlingen, de bedienaren van de kerk,
op hun bruiloft willen uitnodigen.
Dat noemen wij dan: “Trouwen voor de Kerk”.

En als dit bewust gebeurt
en Jezus ook in de vele jaren van het huwelijk
steeds welkom blijft bij het bruidspaar,
op alle terreinen van hun leven,
dan is dit de beste garantie ervoor dat de wijn van de liefde niet opraakt.

Alles wat wij alleen op eigen krachten proberen,
dreigt immers vroeg of laat op te raken.
Zou het bruidspaar van Kana niet ook gedacht hebben,
dat ze alles goed geregeld hadden?

Met Jezus en Maria op de bruiloft en in het huwelijk beschikken wij
over een bron van genade die onuitputtelijk is.
De overvloed aan wijn – meer dan 500 liter – staat daarvoor symbool.

Maar een bron van genade ter beschikking hebben
en er ook daadwerkelijk gebruik van maken,
dat zijn twee verschillende dingen.

Daarom is het goed,
nog zorgvuldiger naar het huidige evangelie te kijken
om eruit te leren hoe wij het beste
van Gods overvloedige genade gebruik kunnen maken.

Op de eerste plaats valt ons op,
dat Jezus en Maria zich helemaal niet als gasten gedragen.
Zij zitten niet gezellig en feestvierend aan tafel,
maar helpen volop mee.
Ja, zij zijn de eigenlijke hoofdpersonen van het verhaal,
het bruidspaar staat letterlijk op de achtergrond.
Zoals de theologen hebben aangetoond, is het Jezus zelf
die zich hier op de bruiloft te Kana als de Bruidegom presenteert
van zijn uitverkoren volk, de Kerk,
terwijl Maria symbool staat voor diezelfde Kerk, zijn Bruid.

Zoals dus het eigenlijke Bruidspaar heel actief is
en zich inzet voor anderen,
zo riep Paus Benedictus enkele jaren geleden
de bruidsparen van onze tijd op, “zich niet op zichzelf terug te trekken”.
“Laat, integendeel, jullie relatie de zuurdeeg zijn
van een actieve medewerking en verantwoording in jullie parochie”
(Paus Benedictus XVI, Ancona 13-9-2011)

Op de tweede plaats horen wij in dit evangelie
Maria voor de laatste keer tot ons spreken.
In heel het verdere evangelie van Johannes
zijn er geen woorden meer van haar opgetekend.
Deze laatste woorden van Maria mogen wij als het ware
als haar geestelijk testament beschouwen.
Woorden die ons heel dierbaar zouden moeten zijn.
En deze woorden luiden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal” (Joh.2,5b).

Dat is de manier om te putten uit de overvloed van genade:
telkens weer vragen: Heer, wat wilt U dat ik, dat wij, zullen doen?