In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e zo dh jaar B- Komt, en jullie zullen zien 

2e zo dh jaar B- Komt, en jullie zullen zien              Echt/St.Joost, 14-1-18

“Komt, en jullie zullen zien!”
Dat was (letterlijk) het antwoord van Jezus op de nieuwsgierige vraag
van zijn eerste volgelingen.

“Meester – waar verblijft Ge?”, wilden ze weten.
“Komt, en jullie zullen zien!”

Zo begon het avontuur van de apostelen als een ontmoeting van personen.
Ze zien, waar Jezus woont en beginnen Hem te leren kennen.
Jezus drukt hun geen folder in de hand en ook geen programmaboekje
dat zijn leer uitlegt.

Voordat ze uitgezonden werden om het evangelie  te verkondigen
is het meest belangrijke dat ze met Jezus samen zijn,
dat ze bij Hem blijven.

Ze zullen namelijk geen verkondigers worden van een idee,
maar getuigen worden van zijn Persoon.     

Dat geldt niet alleen voor de apostelen toen,
dat geldt niet alleen voor hun opvolgers nu, de bisschoppen en priesters,
dat geldt voor ons allen:

Het wezen van elke evangelisatie
is het getuigen van wat men ervaren heeft in het samenzijn met Jezus.

Daarom moet stilte, bezinning en gebed altijd voorafgaan
aan ons spreken en handelen in de naam van Jezus.

Maar stilte, bezinning en gebed moeten niet alleen de voorwaarden zijn
voor de verkondiger zelf,
maar ook het beoogde doel van de evangelisatie:

vanuit een Godservaring, hoe schamel en onvolledig ook,
komen tot een Godservaring, hoe schamel en onvolledig ook.

Voor Sint Joost:         

Dit principe probeer ik dit jaar toe te passen voor de vormelingen
door in elke vormselles ook bezinnings- en gebedsmomenten
in te bouwen.

Voor Echt:

Samen met mijn catechiste Truus Sevriens wil ik dit principe
dit jaar versterkt toepassen in de parochiecatechese.

Omdat bv. al de helft van de kinderen in groep 4
geen Eerste H.Communie meer doet,
hebben wij reeds vorig jaar de communievoorbereiding
naar de parochiecatechese gehaald.

Het succesvolle verloop ervan bevestigde ons,
om dit ook voor de vormelingen aan te bieden.

Alleen in een kring van gemotiveerde kinderen is namelijk
een bezinnings- en gebedsmoment mogelijk.

En zoals Jezus zelf de ontmoeting met zijn Persoon
het meest voorname vond van de hele scholing van zijn volgelingen,
zo willen ook wij dit doel voor ogen houden.

Want, wie een keer geraakt is door Hem,
die zal ook in toekomst open staan om zijn geloof te verdiepen.

U als parochianen vragen wij, om zelf door gebed en bezinning
de Persoon van de Heer weer opnieuw te willen ontmoeten.
Dan zult u als vanzelf aan de jonge generatie getuigenis geven
dat ons geloof nog altijd echt de moeite waard is.

Gaat in op de uitnodiging van de Jezus die ook u oproept:
“Komt, en jullie zullen zien!”

(Geïnspireerd op een meditatie van Paus Benedictus XVI
tijdens de Algemene Audiëntie van 22-3-2006)