In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e zo dh jaar B – De spiritualiteit van Johannes    

2e zo dh jaar B – De spiritualiteit van Johannes           Echt/St.Joost, 17-1-2021

Wie het Johannesevangelie oplettend bestudeert,
die ontdekt dat Johannes zijn evangelie heel doordacht heeft opgesteld.

Niet dat de andere evangelisten geen doordachte opbouw hebben,
maar Johannes, die als laatste van de vier zijn evangelie schreef,
had de meeste tijd om na te denken en te mediteren
en zijn woordkeuze en de opbouw van zijn evangelie te bepalen.

Al bij de eerste regel “In het begin was het Woord”
word je bv. onmiddellijk herinnerd aan de eerste regel van het Oude Testament:
“In het begin schiep God de hemel en de aarde”.

Johannes maakt ons op die manier duidelijk:
Ik ga nu over de nieuwe schepping van de mens schrijven,
over zijn herschepping,
over zijn verlossing door Gods Zoon Jezus Christus.

De eerste keer dat wij in het evangelie van Johannes
Jezus zelf tot een mens horen spreken,
– dat is in het evangelie van vandaag-
vraagt Jezus: “Wat verlangt gij?”.

Ook dat herinnert weer aan het Oude Testament.
De eerste keer dat wij daarin God zelf tot een mens horen spreken.
is na de zondeval wanneer God aan de mens vraagt: “Waar zijt gij?” (Gen.3,9).

Wij zien zowel in het Oude Testament als ook bij de evangelist Johannes
is het God resp. Gods Zoon zelf die het initiatief neemt met een vraag:
“Waar zijt ge” of “Wat verlangt gij?”

Maar de antwoorden zijn precies tegenovergesteld:

In het Oude Testament geeft de mens toe dat hij God ontvlucht is,
omdat hij niet meer in Gods aanwezigheid durft te verblijven
vanwege zijn zonde.

Bij Johannes spreekt de mens met zijn tegenvraag aan Jezus
“Waar verblijft Ge?”
juist zijn verlangen uit om wel in de aanwezigheid van Gods Zoon te mogen verblijven.

En na de uitnodiging door Jezus blijven de leerlingen dan ook inderdaad
de hele dag bij Hem.

Tot drie keer toe komt hier in de Griekse tekst het woord ‘blijven’ voor,
een woord dat duurzaamheid uitdrukt.

Het blijkt een van de kernwoorden van de evangelist Johannes te zijn.
42 keer komt het voor in het Johannesevangelie
en 24 keer in de Eerste Johannesbrief.

Een kleine bloemlezing van citaten met het woord “blijven”:

“”Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem” (Joh.6,56).


“Blijft in Mij, zoals Ik in u.
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij (Joh.15,4).

“Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad.
Blijft in mijn liefde.
Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven,
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf.
Dit zeg Ik U, opdat mijn vreugde in u moge zijn
en uw vreugde volkomen moge worden (Joh.15,9-11)

 

Verlossing en geluk, volkomen vreugde dus,
bestaan dus volgens Johannes in het intens verbonden blijven met God.
Zo begint voor Johannes de hemel reeds op aarde.