- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

2e zo dh jaar A – Het Lam Gods en de heraldische dieren

2e zo dh jaar A – Het Lam Gods en de heraldische dieren           Echt/St.Joost, 15-1-17

Weet u wat heraldiek is?

Het is een hulpwetenschap van de geschiedenis, die zich bezighoudt
met het ontstaan, de reglementering en de beschrijving
van wapens van personen, families en instellingen.

Heel vaak zie je dieren op deze wapens afgebeeld.
Wat mij opviel,
toen ik bij Google naar afbeeldingen van heraldische dieren zocht,
dat het voornamelijk om dieren gaat die kracht en grootsheid uitstralen.

Neem nou de Nederlandse Leeuw of de Duitse adelaar.
En op andere wapens zijn er gevaarlijke draken te vinden
of steigerende paarden of machtige beren.

Maar wat ik bijna nergens tegenkwam was een klein, onschuldig lammetje.
Wie wil nu ook met een lam vergeleken worden?
Dat weerstreeft toch je natuurlijke gevoelens van opkomen voor jezelf,
van respect afdwingen, van denken dat je er wat voorstelt.

Maar een mak lammetje? Wie wil dat nou zijn?
En al helemaal niet in de tijd van Jezus,
waar je dagelijks zag dat lammeren werden geslacht en geofferd in de tempel.

En toch. Jezus laat zich niet alleen zo noemen,
Hij leeft heel bewust in de rol van het Lam Gods,
en dat juist in de betekenis van het offerlam.
Dit is de totale omkering van alle gangbare voorstellingen,
het is precies het tegendeel van wat een mens spontaan zou denken en doen.
Dit is in de meest letterlijke zin van het woord “wereldvreemd”.

En juist daarom is Jezus, het Lam Gods, dé weg, dé waarheid en hét leven.
Want iets, dat te gek is om door de wereld bedacht te zijn,
moet wel een bovenwereldse, een goddelijke oorsprong hebben.

Hoe vaak heb ik het niet de laatste tijd ondervonden:
Je kunt Jezus niet begrijpelijk maken en uitleggen aan mensen
die helemaal werelds zijn en werelds denken.
Jezus en zijn leer laat zich niet aanpassen aan wat men vindt en doet.

Nee, het moet precies andersom zijn.
Niet Jezus moet bij de tijd gebracht worden,
niet Hij moet zich buigen voor wat “men vindt en doet” ,
niet Hij moet politiek correct worden en wetten goedvinden die het niet zijn.

Het moet precies andersom zijn.
Wij moeten naar Hem toe.
Wij lopen namelijk  allemaal gevaar,
door het virus van de verwereldlijking besmet te worden.

Vragen wij ons daarom af,
of en hoe vaak wij deze week aan de Heer gedacht hebben,
of wij bewust met Hem gesproken hebben in onze gebeden
of alleen een standaard gebed afgerateld hebben.

Vragen wij ons af, of Jezus ertoe deed in ons dagelijks leven.
Want als wij Hem helemaal niet gemist hebben, dan is dat een teken
dat wij al behoorlijk besmet zijn door de virus van de verwereldlijking.

Gelukkig wordt Jezus niet voor niets genoemd
het “Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld”,
dat betekent: 
Alles wat aan zonde uit dit werelds denken voortkomt, dat wil Hij wegnemen.
Maar wij moeten Hem wel erom vragen!

In elke H.Mis doen wij dat ook.
“Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons”.
Laten wij die smeekbeden steeds bewust en doordacht uitspreken.

Dan mogen wij erop vertrouwen dat wij werkelijk tot de genodigden horen:

“Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam” 
                                               (letterlijke vertaling van de oproep tot de heilige communie)