In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

2e Pinksterdag (openingswoord ipv preek) – De zwaartekracht ontvluchten

Openingswoord van de 2e Pinksterdag 2015 (i.p.v. de preek) Echt, 25-5-15

De zwaartekracht ontvluchten

Ik heb geprobeerd
mij op internet een beetje wijzer te maken
over de manier hoe de mens de zwaartekracht
van de aarde kon ontvluchten om de maan te kunnen bereiken.

Wat heeft dat nou met Pinksteren te maken, zult u denken.
Nou, ik moest eraan denken, hoe moeilijk het is voor ons mensen
om de geestelijke aantrekkingskracht van de aarde te ontvluchten.

Nog veel moeilijker dan voor een raket,
die enorme hoeveelheden brandstof nodig heeft,
om aan de zwaartekracht van de aarde te kunnen ontsnappen,
is het voor ons mensen,
om uit de ban te komen van een zuiver aards en menselijk denken.

“Niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’”, hoorden wij gisteren,
“tenzij door de heilige Geest”(1 Kor.12,3b).
Niemand kan tot een bovennatuurlijk geloof komen
– het woord zegt het al: boven de gewone menselijke natuur uit –
tot een overgave aan een God die ons bevattingsvermogen overstijgt,
zonder de hulp van de Heilige Geest.

Daarom zingen wij in het Veni Creator Spiritus:

Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij het geeft.

En zo willen wij bidden:

Kom Heilige Geest,
kom met uw wijsheid, kom met uw vuur,
kom met uw kracht die ons trekt naar God.
Help ons los te komen van de grote zwaartekracht van deze wereld
die ons telkens weer terughaalt
naar een denken dat met God geen rekening houdt,
naar een leven dat met het aardse bestaan alleen genoegen neemt,
naar een schamele zingeving die ons door de tijdgeest wordt gedicteerd.
Zoals het laatste stukje van een raket,
eenmaal losgekomen van de aarde, wordt aangetrokken door de maan,
zo willen wij ons naar het centrum laten trekken van de goddelijke Liefde.

Kom H. Geest, wij hebben U nodig,
opdat ons hart opstijgt naar God,
opdat ons hart wordt aangetrokken tot de levende Heer Jezus Christus,
opdat ons hart in de bankring geraakt
van de bron van alle leven, van alle zin en van alle liefde.
Amen.