- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

Les 2a Communievoorbereiding – Onze Vader 1

HET ONZE VADER – DE EERSTE EN DE TWEEDE ZIN

ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT


De handen van het meisje wijzen naar boven, naar de hemel.
Zo hebben ook de eerste christenen hun handen omhoog gehouden
bij het bidden.

 

Wie houdt vandaag nog zo de handen omhoog bij het bidden?

 

 ______________________________

UW NAAM WORDE GEHEILIGD


Het meisje vormt met haar handen een kommetje
alsof ze iets heel kostbaars wil vasthouden.
“Geheiligd” wil zeggen dat de naam van God iets heel kostbaars is,
iets waar je netjes mee om moet gaan.

“Vader” is niet de enige naam van God.
Noem nog meer namen van God:                 

 _____________________________________________


_____________________________________________

 

 

Dit zijn de eerste en de tweede zin van het Onze Vader.
Leer elk zinnetje van het Onze Vader van buiten.
Met de gebaren erbij kun je de zinnetjes beter onthouden.
Begin dan weer van vooraf aan totdat je beide  zinnen achter elkaar van buiten kent.
Verras je ouders met wat je al van buiten kent!