In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

29e zo dh jaar C – Leef ik als een goudvis?

29e zo dh jaar C – Leef ik als een goudvis?           Echt/ St.Joost, 16-10-16

Lucas 18,1-8 “Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?”

Deze week liet ik aan de kinderen die ik op het heilig vormsel voorbereid
een grote foto zien van een goudvis in een kom.
Zij kregen de opdracht na te denken over de vraag,
wat de goudvis zou denken over de mensen
die hij ziet door het glas van de kom.

De kinderen gaven het juiste antwoord,
dat de goudvis waarschijnlijk zou denken,
dat de mensen aan de andere kant van de kom
zich ook in het water bevinden.

Een goudvis komt gewoon niet op het idee,
dat er buiten het water nog een andere wereld bestaat.

“En”, stelde ik hen de provocerende vraag, “zijn jullie ook goudvissen?”
Bestaat voor jullie ook alleen maar de wereld die jou vertrouwd is?
Bestaat voor jullie ook alleen maar een wereld,
waarin je alles kunt zien, aanraken, bewijzen?
Waar niets anders mogelijk is dan wat je kent?

Of houd je het, misschien aarzelend en twijfelend, voor mogelijk,
dat er nog een andere, onzichtbare wereld is
buiten de viskom van je leven?

Een wereld waarin bv. een God bestaat die ontzettend veel van je houdt
en dat deze God zijn Zoon gestuurd heeft
om mens te worden in de schoot van Maria.

Dat deze Zoon vrijwillig voor ons allen stierf
om het grote verzoeningsoffer te brengen voor al onze zonden
en dat deze Zoon nu voor altijd leeft in die andere wereld
en dat Hij heel erg verlangt naar onze vriendschap
en Hij ons eens bij zich wil hebben in die andere wereld.

Zou dat mogelijk kunnen zijn?
Zou je dat in elk geval willen geloven?
Of kies je ervoor een goudvis te blijven?
2 miljoenen keer je rondje draaien in die stomme kom van het leven
totdat het dan op een dag voorbij is. Einde verhaal.
Dan word je aan de kat gevoerd.

Is dat wat je wilt?

Jezus voorspelde al wat wij in onze dagen hier in het Westen
overal om ons heen zien gebeuren.
Jezus voorspelde al, dat een tijd zou komen
waar de goudvismentaliteit de overhand zal krijgen.

Hij zegt het heel duidelijk in het evangelie van vandaag:

“Maar zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?”
(Lc. 18,8b).

Hoe lachwekkend het op het eerste moment ook mag klinken,
het is een serieuze vraag aan ieder van ons:

“Wil ik leven als een goudvis
of geloof ik in een andere wereld buiten de kom?”