In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

29e zo dh jaar B – Lessen van een flitspaal

29e zo dh jaar B – Lessen van een flitspaal  Echt/St.Joost, 18-10-15

Hebreeën 4,14-16  Wij hebben een hogepriester

Als je geflitst wordt op de weg,
gaat je eerste blik meteen naar de snelheidsmeter.
Hoe snel ben ik gereden?
Was ik al aan het afremmen op de hoogte van de flitspaal?
Wat was de toegestane snelheid?
Was ik nog binnen de bebouwde kom en net erbuiten?

Als een mens op de vingers wordt getikt,
al is het door zo’n stomme flitspaal,
dan is zijn zelfverzekerdheid al snel over.
Er zullen maar weinig mensen overtuigd zijn,
echt niet te snel te zijn gereden.
Aan de objectiviteit van de snelheidsmeting,
die ook nog altijd een afwijkingsmarge incalculeert,
wordt dan ook niet getwijfeld.

Nu zijn kleine snelheidsovertredingen natuurlijk peanuts
in vergelijking met grote aanklachten,
waarmee zich sommige mensen plotseling geconfronteerd zien.

Al heb je dan nog zozeer het gevoel in het gelijk te staan,
toch je zul niet willen afzien van de rechtshulp door een advocaat.
Je weet maar nooit, hoe diep de tegenpartij gaat graven,
wat die allemaal uit je verleden naar boven haalt
en hoe die de dingen in een andere context plaatst.

Niemand is dan helemaal zelfverzekerd,
ook niet degene die zich anders zo geweldig vond en zo vaak vertelde,
dat hij niemand kwaad deed.

Integendeel, je zult dan in gedachten de gehele rechtszaak doorspelen
en vooral erop letten, wat je niet moet zeggen,
bv. wat je in een slecht daglicht plaatst,
of een zwakte van je laat zien.

Alleen je advocaat, die moet je vertrouwen,
die moet je – voor je eigen bestwil –  zo eerlijk en volledig mogelijk informeren.
Want hij moet voorbereid zijn.
Hij mag door de tegenpartij niet worden verrast,
hij moet je te allen tijde kunnen verdedigen.

Als dit alles al geldt voor een wereldse rechtszaak,
hoeveel te meer dan voor de hemelse rechtbank.

Aan de hemelse rechtbank
hoeft trouwens helemaal niet meer duidelijk gemaakt te worden,
hoe het nu zit met je fouten en tekortkomingen.
De hemelse Vader kent ze allemaal.

En toch …krijgen wij een advocaat, zelfs de beste advocaat die er is,
ondanks het feit dat hij letterlijk een “Pro Deo”-advocaat is.
Het enige wat wij moeten doen,
is helemaal op Hem vertrouwen,
niets voor Hem achterhouden
en Hem vooral niet voor de gek houden.

Wilt u weten wie deze advocaat is?
De brief aan de Hebreeën (4,15-16) beschrijft Hem vandaag voor ons:

“Wij hebben een hogepriester die in staat is
mee te voelen met onze zwakheden.
Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld,
precies zoals wij, afgezien dan van de zonde.
Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade,
om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp”.

O ja, waarmee waren wij nog begonnen?
Met een flitspaal en het plotselinge ineenstorten
van onze zelfverzekerdheid.

Daarom kun je deze preek ook noemen: lessen van een flitspaal.