- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

29e zo dh jaar A – God stuurt geen belastinginspectie

29e zo dh jaar A – God stuurt geen belastinginspectie
                                                                               Echt/St.Joost, 22-10-17

Matteüs 22,15-21 “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt …

Soms is dat wat je niet zegt, belangrijker dan wat je wel zegt.
Jezus doet ons dat vandaag voor.

Op de vraag aan Jezus,
of je aan de keizer belasting moet betalen of niet,
komt Jezus met het volgende argument:
Op de belastingsmunt staat de afbeelding en het opschrift van de keizer,
dus geef aan de keizer wat de keizer toekomt.

Voor zijn tweede oproep: “en (geef) aan God wat God toekomt”
lijkt Jezus op het eerste gezicht geen argument te hebben.

Waarom zou je aan God iets moeten geven
en wat is het dan wel wat God toekomt?

Is “Geef aan God wat God toekomt” zo maar een eis zonder argument?

Neen, het argument wordt alleen daarom niet expliciet uitgesproken
omdat het voor de toenmalige Joodse toehoorders was inbegrepen
in het woord “beeld van iemand”.

“Beeld van iemand” was de mens zelf, hij was het beeld van God.

Zo staat het meteen meerdere keer plechtig in het scheppingsverhaal
(Gen.1,26-27)

En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons,
op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee,
over de vogels van de lucht, over de tamme dieren,
over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

En God schiep de mens als zijn beeld;
als het beeld van God schiep Hij hem;
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Inderdaad, de mens zelf is het beeld van God
en deze mens komt alleen aan God toe.
Niemand anders mag over de mens beschikken.
Geen keizer of hedendaagse politicus, geen wetgever en geen medicus.
Want de mens is niet uit zichzelf voortgekomen
en niemand kan zichzelf maken.

Zelfs alle medische manipulaties zoals IVF zijn
– nog ervan afgezien of ze ethisch verantwoord zijn of niet –
alleen maar andere vormen van het doorgeven van leven
dat reeds aanwezig is.

En zo blijkt ook voor de hedendaagse mens,
– als hij tenminste niet opgehouden is met nadenken -,
dat al het leven zijn oorsprong heeft buiten hem zelf.

Want ook voor de hedendaagse mens
laat zich de oneindige keten van het doorgeven van het leven
niet anders verklaren
dan met het feit dat er een eerste begin was, die wij God noemen.

Aan deze God behoort de mens toe, of hij het zich bewust is of niet.
De Catechismus van de Katholieke Kerk omschrift het zo (CKK, 356):

Van alle zichtbare schepselen is alleen de mens in staat
zijn Schepper te kennen en lief te hebben; (… )
Hij alleen is geroepen door kennis en liefde te delen
in het leven van God. Hij is met dit doel geschapen
en dit is de diepste grond van zijn waardigheid.

Elk jaar houden wij ons bezig met onze belastingsaangifte,
met dat wat van ons geld aan de staat toekomt.
Dat hoort nu eenmaal bij ons leven in deze wereld.
Jezus heeft de noodzaak ervan onderstreept in het huidig evangelie.

Maar nog belangrijker vond Hij natuurlijk,
dat wij ons bezig houden met wat van onszelf aan God toekomt.
Ook al stuurt God geen belastinginspectie, geen FIOD,
Hij hoopt wel voor ons eigen geluk,
dat wij meer en meer beseffen wat Hem van ons toekomt.
Want door en voor Hem zijn wij geschapen
en alleen als wij overeenkomstig daarmee proberen te leven
leven wij ook in harmonie met ons diepste wezen.