- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

28e zo dh jaar C – Wat een goedheid! Wat een zorg!   

28e zo dh jaar C – Wat een goedheid! Wat een zorg!        Echt/St.Joost, 13-10-19

“Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling (Lc. 17,18)?”

Wij proeven in deze reactie van Jezus zijn hele teleurstelling
vanwege de grote ondankbaarheid van de overige negen die genezen werden.
Zo veel goeds had Hij hun gedaan en zo veel ondankbaarheid kreeg hij terug.

Maar hoe staat het met onze eigen dankbaarheid tegenover God,
onze dankbaarheid voor zo veel onverdiende dingen
die wij in de loop van ons leven hebben gekregen.

De heilige Claude de la Colombière (1641-1682) heeft hierover
een prachtige meditatie geschreven.

[De parochianen van de Landricuskerk
is deze heilige misschien niet helemaal onbekend.
Hij wordt immers op ons hoogaltaar rechts onder afgebeeld.
Hij was trouwens ook de geestelijke leidsman van een andere heilige,
de heilige Margaretha Maria Alacoque die links onder is afgebeeld. ]

Maar terug naar de heilige Claude de la Colombière. Hij schreef:
Toen ik over de liefde van God mediteerde, werd ik erg geraakt
bij het zien van al het goede dat ik van God heb ontvangen
sinds het eerste moment van mijn leven tot aan nu toe.
Wat een goedheid! Wat een zorg! Wat een voorzienigheid,
 èn voor het lichaam èn voor de ziel! Wat een geduld! (…)

Het lijkt me dat God het tot me heeft laten doordringen
en mij duidelijk de waarheid heeft laten zien:

ten eerste, dat Hij in alle schepselen is;
ten tweede, dat Hij al het goede in hen is;
ten derde dat Hij aan ons al het goede doet
dat wij van de schepselen ontvangen.

En het leek me dat ik de Koning van de Heerlijkheid ( )
ons heb zien verwarmen in onze kleding,
ons heb zien verfrissen met lucht,
ons lichaam heb zien voeden,
ons heeft verheugd met de geluiden en met de aangename objecten,
door in mij alle nodige bewegingen te maken
om te leven en te handelen. Wat een wonder!       

O mijn God, wie ben ik, om zo door U bediend te worden,
op elk moment, en met zoveel vurigheid
en met zoveel zorg en liefde bij alle dingen! ( )

Wat nog bewonderenswaardiger is, is dat God dat alles voor alle mensen doet.
Hieraan denkt bijna niemand. ( )
Ik moet er in ieder geval aan denken dat ik er dankbaar voor ben.       

God brengt ons steeds weer ( ) het leven, de actie van alles. ( ).
Zie hoe Hij in de natuur bezig is;
onze natuur moet onophoudelijk ontvangen wat Hij ons van alle kanten stuurt
en Hem dankzeggingen teruggeven door Hem te loven
en te erkennen dat Hij de Maker van alles is.

Ik heb aan God beloofd om het te doen, zoveel als ik kan.

Tot zover de samenvatting van de meditatie over de dankbaarheid,
die de heilige Claude de la Colombière gehouden heeft.
Moge ze ook ons tot nog grotere dankbaarheid brengen
tegenover onze God en Schepper.

—————-

Geciteerd naar: H. Claudius van Colombière (1641-1682),jezuïet
Retraite uit 1674, vierde week (vert. © Evangelizo.org)