In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

28e zo dh jaar C – Dankbaarheid als medicijn

28e zo dh jaar C – Dankbaarheid als medicijn               Echt/St.Joost, 9-10-16

Lucas 17, 11-19                   Is er niemand teruggekeerd om aan God eer
(dank) te brengen dan alleen deze vreemdeling?

Het evangelie van vandaag geeft aanleiding
om na te denken over dankbaarheid.

Ik baseer mij daarbij op onderzoekgegevens uit de gehele wereld
die theologe Marije Vermaas in een lezenswaardige artikel
heeft samengevat. Hier enkele uittreksels uit haar artikel.

Dankbaarheid is als een medicijn voor de ziel.
Wie dankbaar is, is minder bevattelijk voor burn-out,
raakt niet verbitterd en staat gelukkiger in het leven, zo wijst onderzoek uit.
Kun je dan voor geluk kiezen?
Tot op zeker hoogte wel, zegt theologe Marije Vermaas.

Veel bijbelse personen kozen ervoor om niet alleen
naar hun zorgelijke omstandigheden te kijken.
Zij keken ook omhoog. “Zij dankten God voor wat zij wel hadden. (…)
En daardoor kregen ze nieuw perspectief, ontvingen ze moed en hoop.”

Medicijn

Dankbaarheid laat je inzien wat je wel hebt,
laat je daarvan genieten en je erover verwonderen.
Door bv. bewust te kijken en te benoemen aan het einde van de werkdag
wat je precies allemaal hebt gedaan en wat je voor elkaar hebt gekregen
(ook al is je to-do-lijst misschien nog lang niet afgerond),
en daar dankbaar voor te zijn,
ervaar je meer voldoening over je dag dan als je alleen maar kijkt
naar wat er allemaal is blijven liggen.

Het is dan ook bewezen dat dankbaarheid de kans op een burn-out verkleint.

Daarnaast wordt gezegd dat dankbaarheid als een medicijn is voor de ziel,
omdat het bitterheid kan helpen voorkomen.
Door namelijk te kijken naar wat je wel hebt,
in plaats van te vergelijken met anderen, leer je te waarderen wat je hebt.
Dat kan materieel zijn, zoals een goed salaris, een huis om in te wonen
of immaterieel, zoals je talenten, lieve vrienden om je heen of gezondheid.  (…)

Oefenen in dankbaarheid

Kun je er dan voor kiezen om dankbaar te zijn?
Ja, zo blijkt uit veel verschillende onderzoeken van over de hele wereld.
Geluk schijnt niet, zoals veel mensen denken, af te hangen
van je rijkdom of mogelijkheden,
maar van de mate waarop je dankbaar bent en waardeert wat je hebt.
Je kunt je stemming en perspectief, en daardoor ook een gevoel van geluk,
beïnvloeden door dagelijks te danken. Door te tellen wat je hebt.
Door je te verwonderen over de natuur.
Door je te realiseren dat we op de schouders van anderen staan,
die voor ons de weg baanden.
Het oefenen in dankbaarheid helpt je om te verwonderen en bewonderen.
(…)

Omstandigheden

Maar hoe kun je nu dankbaar zijn als het leven om je heen lijkt in te storten?
Je raakt je baan kwijt, je kind is ernstig ziek, je huwelijk loopt stuk…
In de Bijbel staan verschillende verhalen van mensen die het zwaar hadden.
De een moest een heel nieuw bestaan opbouwen
nadat een zondvloed alles op aarde had weggevaagd.
De ander was een vreemdeling op weg naar een vruchtbaar land,
maar zelf had hij een onvruchtbare vrouw getrouwd.
Een derde werd omringd door een hongerige menigte
zonder dat hij genoeg geld had om ze van eten te voorzien.
En weer een ander werd gestenigd vanwege zijn geloof.
Of je de verhalen nu letterlijk neemt of niet,
het boeiende is dat al deze personen ervoor kozen om niet te kijken
naar hun omstandigheden, naar de ellende om hen heen.
De zorgen waren er, en bleven er.
Maar zij kozen om uit hun omstandigheden omhoog te kijken,
en dankbaar te zijn. Zij dankten God voor wat zij wel hadden.
Zij dankten God voor Zijn nabijheid.
Zij dankten God voor de mogelijkheden die Hij geeft.
En daardoor kregen ze nieuw perspectief, ontvingen ze moed en hoop.

Meer geluk en voldoening

Kortom: dankbaarheid leidt tot meer geluk en voldoening in je leven.

(voor het volledig artikel: www.debezieling.nl/dankbaarheid-als-medicijn)