In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

28e zo dh jaar B – In Gods naam mensen lief hebben

28e zo dh jaar B – In Gods naam mensen lief hebben  Echt/St.Joost, 14-10-18

Wij mogen ons verheugen over een nieuwe bisschop.
Bij uitzondering heb ik dan ook afgelopen donderdag (11-10-18)  
een keer ‘De Limburger’ gekocht.
Want je wilt natuurlijk graag weten
wat over je eigen vroegere kapelaan zo wordt verteld.
Overal veel enthousiasme.

Maar het zou natuurlijk geen krant zijn,
als er niet naar tegenstellingen zou worden gezocht.
En zo wordt er in de column van Marco van Kampen
een tegenstelling gecreëerd tussen “onze Harrie” en de paus.

De laatstgenoemde had het namelijk in zijn woensdagscatechese aangedurfd
om abortus te vergelijken met inhuren van een huurmoordenaar.

“Ik vraag u”,
zei de paus, “is het goed
om zich van een mensenleven te ontdoen om een probleem op te lossen?
Is het goed om een huurmoordenaar in te huren
om een probleem op te lossen?
Men kan dit niet doen, het is niet juist om zich van een mens,
ofschoon nog klein, te ontdoen om een probleem op te lossen.
Het is alsof je een huurmoordenaar inhuurt om een probleem op te lossen”.

En terwijl de rest van wat de paus heeft gezegd dan wordt weggelaten,
wordt een citaat van onze toekomstige bisschop daar tegenover gesteld:

“Ik deel de leer van de kerk,
maar weet dat het leven wel eens anders kan lopen”.

Alsof de paus dat niet weet.
En als zo vaak wordt weer gesuggereerd dat er een tegenstelling bestaat
tussen vasthouden aan de leer en pastoraal omgaan met mensen!

Daarbij heeft de paus op het einde van het Jaar van Barmhartigheid in 2016
zelfs de mogelijkheden verruimd om abortus te vergeven
doordat dit nu alle priesters mogen doen
en niet meer uitsluitend een beperkte groep priesters zoals in het verleden.

En terwijl de paus toen nog eens de leer onderstreepte
dat abortus een ernstige zonde is,
voegde hij tezelfdertijd heel pastoraal eraan toe:

Moge iedere priester daarom een gids en steun en troost zijn
voor mensen die berouw hebben”.

Lezen wij nog even verder wat de paus ook nog in zijn toespraak
van afgelopen woensdag gezegd heeft:

Wat brengt de mens ertoe om het leven te verwerpen?

Het zijn de idolen van deze wereld: geld, macht en succes.
In de zin van : Het is beter om ons hiervan af te maken,
omdat het ons macht en succes zal kosten.

Dit zijn onjuiste parameters voor het waarderen van het leven.
Wat is de enige authentieke maatstaf voor het leven? (…).

De liefde waarmee God elk menselijk leven liefheeft.

Elk menselijk leven liefhebben zoals God,
dat is dus moeder én kind liefhebben.

Of, om het met de wapenspreuk van onze nieuwe bisschop te zeggen:
“In Gods naam mensen lief hebben”