- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

28de zondag dh jaar A

28e Zondag d/h jaar A         De uitnodiging voor het bruiloftsmaal (Mt.22,1-14)

Echt/ St.Joost 12-10- 14

Een verrassend actueel evangelie. Laten wij het even samenvatten:

Degenen die oorspronkelijk genodigd waren, bekommeren zich er niet om. Zij zijn bezig met hun eigen zaken en reageren op degenen die de uitnodigingen rond brengen met agressie. Dus besluit de Vader om voor het bruiloftsfeest van zijn Zoon anderen uit te nodigen: “Wie ge er maar vindt” staat er.

Oorspronkelijk was dit verhaal bedoeld, om het uitverkoren Joodse volk een lesje te leren. Jullie waren niet in mijn Zoon geïnteresseerd, dus wend ik mij nu tot de niet-joden.

Natuurlijk beschrijft zo’n gelijkenis alles een beetje zwart-wit,
want in werkelijkheid hebben niet allen uit het uitverkoren Joodse volk Jezus afgewezen. Maar het verhaal geeft wel duidelijk de verschuiving van aandacht weer.

In onze dagen, onder de huidige paus Franciscus, krijgt deze gelijkenis een nieuwe actualiteit.

Ook nu zien wij, dat degenen die oorspronkelijk genodigd waren,
zich de laatste jaren voor het merendeel er niet om bekommerd hebben.

Je hoeft alleen maar naar een willekeurig interview op televisie of radio te luisteren, en je hoort binnen de kortste keer weer iemand zeggen
dat hij “van huis uit katholiek is, maar er nu niets meer aan doet”.

De oorspronkelijke groep genodigden,
degenen van wie je veronderstelde dat ze hun hele leven het geloof zouden praktiseren, is klein geworden. Al te vaak is men met eigen zaken bezig en heeft men aan Christus geen boodschap meer.

Natuurlijk geldt ook hier, dat niet alles zwart-wit gesteld kan worden.
Want gelukkig zijn de mensen die heel hun leven hun geloof praktiseren, er ook nog.

 

 

Maar vast staat, dat er onder onze huidige paus Franciscus
een verschuiving van aandacht gaat plaats vinden.
Net als Jezus in de gelijkenis stuurt de paus ons uit
om mensen langs de weg uit te nodigen:  “Wie ge er maar vindt”.
En in navolging van hem riep onze bisschop ons op hetzelfde te doen.  En inderdaad, er komen nieuwe mensen.

Neem nou de ca. 170 vrijwilligers in ons bisdom die zich in zogenaamde Franciscusgroepen hebben verenigd. Zij willen aan de oproep van de paus gehoor geven en zich vooral voor de armen in te zetten. Onder deze vrijwilligers zijn ook veel buitenkerkelijke mensen. U kon dat lezen in de krant van deze week (Limburger 7-10-14). Sommige van hen doen dit dan ook niet vanuit het geloof als motivatie, maar omdat het charisma van de paus hen heeft geïnspireerd. Maar ik zeg dan: dat is alvast een begin en zo zijn ze in elk geval al op weg naar het hemelse bruiloftmaal.

Kijken wij echter nog even verder naar de gelijkenis in het evangelie.
Met de uitnodiging aan de nieuwe groep mensen is het verhaal nog niet afgelopen. Jezus vertelt namelijk, dat op een gegeven moment de mensen binnenstromen, maar dat er iemand bij zit die niet voor de bruiloft gekleed is.

De kerkvaders hebben er lang over nagedacht. Wat zou toch met het bruiloftskleed bedoeld zijn? Augustinus bv. kwam tot de volgende conclusie: ”‘ ‘De voorschriften hebben geen ander doel dan de liefde,
die in een zuiver hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof wordt geboren’(1 Tim. 1,5). Dat is het bruiloftskleed”,
zegt Augustinus.
En hij vervolgt: “Het gaat niet om zomaar liefde, want vaak ziet men oneerlijke mensen anderen liefhebben…, maar men ziet bij hen niet deze liefde ’die in een zuiver hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof wordt geboren’; welnu die liefde is het bruiloftskleed.
(zie Evangelizo, Sermen 90, PL.38,559v)

Hopen wij daarom, dat ook de nieuwe groep genodigden
op een gegeven moment stil blijft staan bij hun eigen bruiloftskleed.

Maar laten wij die uitnodigen niet vergeten:
Het komt alleen aan de hemelse bruidegom toe om te bepalen
of iemand passend voor de hemelse bruiloft is gekleed.

Wij moeten vooral uitnodigen en zelfs uitnodigend overkomen. Amen.