In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

27e zo dh jaar C – Een tovenaar die bomen laat wandelen?

27e zo dh jaar C – Een tovenaar die bomen laat wandelen?
Echt/St.Joost 2-10-16

Lucas 17, 5-6 Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee

Wanneer ik als pastoor een preek voorbereid,
dan ben ik soms dagenlang op zoek naar een voorbeeld
om dingen te verduidelijken.
Jezus had daar met zijn goddelijke wijsheid uiteraard geen moeite mee.
Hij gebruikte als voorbeeld gewoon die dingen
die Hij zag op zijn tochten door het land.

In het evangelie van vandaag is dat een moerbeiboom.
Jezus wijst hem direct aan, wanneer Hij zegt:

“Als gij een geloof had als een mosterdzaadje,
zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen:
Maak uw wortels los uit de grond en plant u in de zee,
en hij zou u gehoorzamen” (Lc.17,6).

Op het eerste gezicht een rare uitspraak.
Is dat nu een teken van geloof,
dat je bomen kunt laten bewegen en verplaatsen?

Dan is nog niemand in al die eeuwen gelovig geweest,
want ik heb nog nooit van wandelende bomen gehoord,
alleen in de sprookjes van C.S. Lewis.
En zelfs Jezus heeft die kunstjes niet voorgedaan.

Blijkbaar moeten wij deze uitspraak niet letterlijk nemen.
Laten wij daarom na denken over de vraag
wat het beeld van een moerbeiboom bij de mensen van toen opriep.

Een moerbeiboom stond en staat erom bekend,
dat hij droogte goed kan doorstaan,
omdat hij diepe en wijdvertakte wortels heeft.

Tegen zo’n boom te zeggen: “Maak je wortels los”
is zelfs nog gekker dan dit tegen een gewone boom te zeggen.
Het roept meteen de reactie op: Dat is onmogelijk.

Nu zijn echter niet alleen bomen diep geworteld, ook de mens is dat.
Hoe diep geworteld is elke mens in zijn omgeving, zijn werk, zijn relaties,
zijn gewoontes, zijn karakter? Die moerbeiboom, dat zijn wijzelf!

Ook nu zou de spontane reactie kunnen zijn:
het is onmogelijk om je uit dit geworteld zijn los te maken.

En inderdaad. Zoals de boom niet uit eigen kracht
zijn wortels los kan maken uit de grond, zo kan de mens dat ook niet.

Maar elke kleine stap van geloof,
elke kleine stap van vertrouwen in God,
heeft de groeikracht van het kleine mosterdzaadje.
Van stap tot stap wordt het je duidelijker: Met Gods hulp kan ik loslaten.

Maar waarvoor is dat goed, zult u zich afvragen.
Waarom zou ik überhaupt iets moeten loslaten?
Diep geworteld te zijn in deze wereld lijkt toch prima.

Kijk dan hoe Jezus zijn vergelijking vervolgt.
“Maak uw wortels los uit de grond”,
zegt Hij en Hij voegt eraan toe
en plant u in de zee”.

De zee is het beeld van overvloed.
In plaats van met veel moeite het laatste restje vocht
uit de grond te zuigen, is er dan water in overvloed.

Wie zich dus in een groeiproces los kan maken
uit zijn geworteld zijn in deze wereld
waar hij maar druppelsgewijs zijn geluk vindt,
die vindt in God een onvoorstelbare overvloed aan geluk en vrede.

Zoals in het begin gezegd,
vond Jezus de voorbeelden voor zijn leer langs de weg.
Ik heb deze keer geen voorbeelden gevonden voor in mijn preek.
Alleen een opmerking van iemand deze week die er wel bij past.
Die persoon beweerde namelijk dat theologie niet nodig was.
Dat nadenken over God alleen maar leidt tot spitsvondigheden.
God was goed en dat was voldoende.

Oké. Theologie is niet alles.
Maar zonder na te denken over wat Jezus ons
bv. vandaag in het evangelie werkelijk wilde zeggen,
komen wij niet verder dan dat Hij een tovenaar was
die ons wilde leren bomen te laten wandelen.

En als dat zo is, dan zijn zijn volgelingen inderdaad de sukkels
zoals menigeen heden ten dage de christen graag bestempelt.