In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

26e zo dh jaar C – When it’s all been said and done

26e zo dh jaar C – When it’s all been said and done      Echt/ St.Joost,  25-9-16

Lucas 16, 19-31 “geen mogelijkheid bestaat, zelfs als men zou willen”

De parabel die Jezus ons vandaag voorhoudt, kent uitdrukkingen,
die wij in onze tijd niet meer zonder meer begrijpen.

“Opgenomen worden in de schoot van Abraham” of
“gepijnigd worden door de vlammen in de onderwereld”.

Wat is ermee bedoeld? Hemel en hel?
Of eerder een algemeen rijk van de doden,
waar rechtvaardigen en onrechtvaardigen samen verblijven?
Want Lazarus en de rijke man konden elkaar toch zien en spreken?

Ik kan u natuurlijk met behulp van een Bijbelcommentaar
een hele uiteenzetting geven,
maar wat heeft u eraan voor uw persoonlijk leven?

Daarom wil ik meteen tot de kern van Jezus’ boodschap komen.
Jezus wil ons duidelijk maken dat wij in dit leven
de beslissende daden moeten stellen voor het leven na de dood.

Na de dood valt niets meer te veranderen.
Dat wordt uitgedrukt door de onoverbrugbare afstand tussen hen
die zouden willen helpen en hen die vol spijt om hulp smeken.
Dit leven is de tijd iets bij te stellen, niet het volgende.

Dat komt heel mooi naar voren in een lied,
dat Mieke Crins en haar neef Tim deze week speelden
op de bijeenkomst “bakkie troost”.

U weet wel, de al langer aangekondigde middag voor mensen
die een dierbare missen.
Er was trouwens veel belangstelling voor deze middag
en de reacties waren zeer positief.

Het bewuste lied “When it’s all been said and done”
past precies bij het evangelie van vandaag.
Ik wil het graag voor u vertalen:

Wanneer alles gezegd en gedaan is
blijft er maar een ding over wat ertoe doet:
eb ik mijn best gedaan om voor de waarheid te leven?
Heb ik mijn leven voor U geleefd?

Wanneer alles gezegd en gedaan is
Betekenen al mijn schatten niets.
Alleen wat ik voor liefdesloon heb gedaan,
zal de test van de tijd doorstaan.

Heer, uw erbarmen is zo groot,
dat u achter onze zwakheid kijkt
en het reinste goud vindt in modderige klei,
doordat u zondaars in heiligen verandert.

En ik wil altijd uw lof zingen
hier op aarde en voor altijd daarna
omdat U mij de hemel getoond hebt, mijn ware thuis.
Wanneer alles gezegd en gedaan is
dan bent U mijn leven wanneer het leven vergaan is.

Wanneer alles gezegd en gedaan is blijft er maar een ding over wat ertoe doet:
Heb ik mijn best gedaan om voor de waarheid te leven? Heb ik mijn leven voor U geleefd?

Dat is ook, wat Jezus ons vandaag voor wil houden.

U vindt een van de vele uitvoeringen van dit bekende Engelse lied
nu ook op de facebooksite van de parochie Landricus
resp. op de facebooksite van de parochie Judocus.

klik hier