- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

26e zo d/h jaar A – “Ik bel je nog eens”  

26e zo d/h jaar A – “Ik bel je nog eens”                    Echt/St.Joost, 1-10-17

“Ik zal aan je denken”

“Ik kom nog een keer aan”

“Ik bel je nog eens”

Dat is zo maar een greep uit de vele kleine beloften
die wij bijna dagelijks doen.

Maar hoe vaak lijken wij daarbij op die eerste zoon uit het evangelie,
die braaf van alles belooft, maar het uiteindelijk toch niet doet.

De liturgiecommissie, die destijds de zondagslezingen heeft samengesteld,
heeft voorafgaand aan het huidige evangelie
gelukkig de eerste lezing uit de profeet Ezechiël (18,25-28) geplaatst.

Daarin is sprake van verandering:
de rechtvaardige kan namelijk zijn rechtvaardigheid verliezen,
hij heeft zijn schaapjes niet eens en voor altijd op het droge.
 
Aan de andere kant kan ook iemand veranderen die fout zit:
hij kan zich bekeren en rechtschapen worden.

Door deze lezing aan het evangelie vooraf te laten gaan,
wordt ons de sleutel in handen gegeven,
hoe wij het evangelie moeten interpreteren.

Het gedrag van de twee zonen is niet iets dat voor eens en altijd vastligt,
het kan veranderen, ja, het kan zelfs in elkaar overvloeien.

Misschien zijn ook wij begonnen als die brave zoon,
die volop ja zei tegen de hemelse Vader:

Ja, bij onze Eerste H.Communie, ja, bij ons Vormsel,
ja, bij ons kerkelijk huwelijk,
ja, op de vraag naar de christelijke opvoeding van onze kinderen.

Maar toen dan het leven van alledag kwam,
hebben wij misschien hier en daar een steekje laten vallen,
zijn wij steeds meer compromissen gaan sluiten,
hebben wij steeds meer gekeken naar wat anderen deden
en is er van ons jawoord niet zoveel terecht gekomen.

Plotseling komen wij tot het inzicht:
Ik lijk toch meer op die eerste zoon dan ik aanvankelijk gedacht had.

Het goede nieuws is dan:
Wij kunnen net als de tweede zoon spijt ervan krijgen
en alsnog doen wat de hemelse Vader van ons vraagt,
opdat ons “Ja” werkelijk weer een “Ja” moge zijn.

Amen.