In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

24e zo dh jaar C – Tel je zegeningen

24e zo dh jaar C – Tel je zegeningen                   Echt/St.Joost, 11-09-16

1 Timotheüs 1,12-17 “Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt”

Deken Heuvelmans, de vroegere deken van Roermond,
had in zijn woonkamer de spreuk hangen: “Tel je zegeningen“.
Ik was een jonge, pas gewijde priester, toen ik die spreuk
voor het eerst bij hem zag hangen.
Maar in de loop der jaren is mij steeds duidelijker geworden,
hoe belangrijk die boodschap is voor je geloof.

“Tel je zegeningen”.
Koester de momenten dat je Gods troost, Gods nabijheid
bijzonder intens hebt ervaren.
Denk vaak terug aan de keren, dat je tot diepe innerlijke rust kwam
ergens in een lege kerk of kapelletje.
Beleef in je herinnering opnieuw de ogenblikken van groot geluk
en dankbaarheid, bv. toen je je pasgeboren kind of kleinkind
voor het eerst in je armen mocht nemen.
Of denk terug aan je trouwdag, aan je priesterwijding.
Denk ook terug aan de kleinere momenten van vreugde en ontroering,
zoals aan een prachtige zonondergang
of aan het betoverende licht dat tussen de bomen doorbrak
tijdens je wandeling in het bos.

“Tel je zegeningen”.
Tel al die grote en kleine cadeaus die God je geschonken heeft.
Het is de basis om ook in moeilijkere tijden kracht en hoop te vinden
in het geloof.

“Tel je zegeningen” is een heel oud gebruik dat vaak terugkomt in de Bijbel.
Hoeveel gebeden en psalmen, waarin de mensen God om hulp smeken,
beginnen eerst met de opsomming van wat God al voor hen heeft gedaan
in het verleden!

“Tel je zegeningen” is ook een steeds terugkomend motief in de brieven
van de apostel Paulus. Zo ook in de eerste lezing vandaag:

“Ik zeg dank aan Hem die mij sterkt, aan Christus Jezus onze Heer,
dat Hij mij zijn vertrouwen heeft geschonken door mij in dienst te nemen,
hoewel ik eertijds een godslasteraar was, een vervolger en geweldenaar”
(1 Tim.1,12-13a).

En ook de verloren zoon in het evangelie van vandaag
vindt zijn motivatie om terug te keren tot de Vader
in de herinnering aan de goedheid van de Vader.

“Tel je zegeningen” is niet alleen een beproefde manier
om vanuit het geloof tijdelijke moeilijkheden te kunnen dragen of te boven te komen,
het is ook een graadmeter voor de diepgang van ons geloof.

Als wij ons nergens aan Gods zegeningen in ons leven kunnen herinneren,
betekent dat niet dat God ze niet heeft geschonken,
maar eerder dat wij ze niet met Hem in verband hebben gebracht.
En dat is een graadmeter voor ons gebedsleven,
voor ons geloof in een persoonlijke God.

In de autoradio hoorde ik kort geleden een oude song van Phil Collins.
Die gaat over een arme, dakloze vrouw die hulp vraagt
aan een voorbijganger.
Maar deze loopt door en doet alsof hij haar niet hoort.

En dan volgt het refrein van dat lied.
Een refrein, die ondanks dat ook in ons leven niet alles rooskleurig is,
een refrein die ondanks de slechtere tijden die op ons afkomen,
nog altijd geldt als wij kijken naar de werkelijke ellende in de wereld:

Oh think twice, cause it’s another day for you and me in paradise.

O, denk twee keer na: Voor u en mij is het een andere dag in het paradijs.