- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

24e zo dh jaar A – Door vergiffenis te schenken ontvangt men vergiffenis

24e zo dh jaar A – Door vergiffenis te schenken ontvangt men vergiffenis
                                                                                                                                 Echt/ St.Joost, 13-9-2020

“Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?”
“Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventigmaal zevenmaal”. (Mt.18,21-22).

Ik hoef niemand te vertellen hoe moeilijk dat is. Dat weten wij allemaal.
Ook onze paus Franciscus.
Daarom zei hij in een catechese tijdens een woensdagsaudiëntie (Catechese van 18 maart 2020):

In het Onze Vader bidden wij:
“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren” (Mt 6, 12);
deze bede is de enige die aan het eind wordt herhaald:

“Want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft,
zal uw hemelse Vader ook u vergeven;
maar als gij niet vergeeft aan de mensen,
zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven” (Mt. 6, 14-15).

Er zijn twee zaken die niet gescheiden kunnen worden:
de gegeven kwijtschelding en de ontvangen vergeving.

Maar veel mensen hebben het moeilijk,
ze slagen er niet in vergiffenis te schenken.
Heel vaak is het aangedane kwaad zo groot
dat (erin slagen) vergiffenis te schenken lijkt
op het beklimmen van een zeer hoge berg:
een enorme inspanning; en men denkt: het is onmogelijk, dat kan niet. ( )

In ons eentje kunnen we dat niet, Gods genade is nodig, we moeten ze vragen.( )

Als we in het Onze Vader vragen om kwijtschelding van schulden,
dan betekent dit dat we in wezen schuldenaars zijn
en dat we de noodzaak ervaren barmhartigheid te ondervinden!

Allen zijn we schuldenaren. Allen.
Tegenover God, die zo gul is en tegenover de broeders.
Elkeen weet dat men niet de vader of moeder is die men zou moeten zijn.
Men is niet de echtgenoot of echtgenote, niet de broer of zus
die men zou moeten zijn. In het leven hebben we allen een zeker “deficit”.

We hebben nood aan barmhartigheid.
We beseffen immers dat ook wij kwaad
hebben gedaan
en dat aan het goede dat we hadden kunnen doen steeds iets ontbreekt.

Maar juist onze armoede wordt de kracht om te vergeven!
Wij zijn schuldenaars en als we, zoals we bij het begin hebben gehoord,
gemeten worden aan de maat waarmee we anderen meten,
dan doen we goed aan onze maat te verruimen en ( ) te vergeven.

Iedereen moet zich herinneren dat men vergeving moet schenken
en dat men vergeving nodig heeft, dat men nood heeft aan geduld.

Dat is het geheim van de barmhartigheid:
door vergiffenis te schenken ontvangt men vergiffenis.