- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

24de zondag dh jaar A – Feest van de Kruisverheffing

Feest van de Kruisverheffing                      Echt/ St.Joost, 13/14-9-2014
Numeri 21, 4-9  (De koperen slang) Johannes 3, 13-17
Openingswoord

Het feest van de Kruisverheffing wordt altijd gevierd op 14 september
en daarom valt het maar eens in de vijf of zes jaar op een zondag.
Het feest is ontstaan in het jaar 335
toen keizer Constantijn zich bekeerde tot het Christendom
nadat hij in een visioen het teken van het kruis had gezien.
Hij liet in Jeruzalem een kerk bouwen boven het lege graf van Jezus.
Die kerk werd gewijd op 13 september.
De volgende dag werd aan de kerkgangers het kruis vertoond,
dat keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn vijftien jaar eerder
op 14 september had teruggevonden. Zo is deze feestdag ontstaan.

Preek

Soms zijn de lezingen uit de heilige Schrift wel heel actueel.
Werden vorige week de inwoners van Made nog opgeschrikt
door het ontsnappen van een zeer giftige slang, een cobra,
horen wij dit weekend al weer iets over giftige slangen.

Deze keer gaat het om gifslangen die het volk Israël aanvielen,
toen ze na bijna 40 jaar woestijntocht verbitterd geraakt waren
en niet meer in het beloofde land geloofden.
De aanval van de giftige slangen werd dan ook snel
als een straf van God geduid vanwege hun ongeloof.

Nu heeft een Bijbelverhaal vaak verschillende lagen.

 1. Op de eerste plaats heb je een historisch gebeuren:
  de aanval van giftige slangen op de mensen.
  Dit zal zonder meer gebeurd zijn.
  Tot op de dag van vandaag heb je in de Sinaïwoestijn
  verschillende giftige slangen,
  die vaak onverwachts van onder het zand aanvallen.

 

 1. Maar naast dit van de buitenkant gemakkelijk te beschrijven feit
  heb je ook nog de innerlijke ervaring van de mensen.
  Hoe vaak zeggen bv. de mensen vandaag nog:
  ” Waarmee heb ik dit verdiend?”, wanneer hun een groot leed treft.
  Zij ervaren dan het leed als een straf
  en leggen zich vervolgens nadrukkelijker toe op het gebed.Zo hebben ook de mensen van toen naar een verklaring gezocht
  en zijn tot de overtuiging gekomen
  dat de slangen een straf waren van God
  en dat een hernieuwd geloof en vertrouwen in God hen zou helpen.
  Het leed, dat hun overkwam, had tot bekering geleid,
  tot innerlijke rijping, tot méér geloof.
  Het negatieve had een positief effect.
  De slang, met inbegrip van het kwaad, werd een teken van heil.
 2. De derde laag van dit Bijbelverhaal is de rituele dimensie.
  De geloofservaring van het volk wordt in tekenen uitgebeeld
  en gevierd.
  Mozes maakt een koperen slang aan een hoge paal vast
  en de mensen kijken vol geloof ernaar op.

Hetzelfde geldt voor een kruis:
het is een afschrikwekkend martelwerktuig,
een schandpaal voor de ergste criminelen in de tijd van de Romeinen
en ook voor Jezus zelf.
Is het dan eigenlijk niet weerzinwekkend om het lijden en de dood
aan een kruis te verheerlijken?

Neen, ook hier had het negatieve een positief effect.
Met zijn lijden en dood aan het kruis heeft Jezus ons redding gebracht.
Met zijn levensoffer had hij eens en vooral het onovertrefbaar offer gebracht waarmee Hij de mensen met God verzoende.

Maar net als bij de Israëlieten en de koperen slang geldt ook voor ons:
Wij moeten wel gelovig naar de Gekruisigde opkijken,
anders is de redding alleen maar iets voor anderen en niet voor ons.

Jezus zegt dit heel nadrukkelijk in het evangelie van vandaag:
“De Mensenzoon moet omhoog worden geheven,
zoals Mozes eens de slang omhoog hield in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben”(Joh.3,14-15)
.