In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

23e zo dh jaar C – Maria, Zetel van Wijsheid (Octaaf van Maria van Schilberg)

23e zo dh jaar C – Maria, Zetel van Wijsheid (Octaaf van Maria van Schilberg)
                                                                                                           Echt, 8-9-19

(Lezingen van de 23e zo dh jaar C
Misformulier 24 “Heilige Maagd Maria, Zetel van Wijsheid” in:
Congregatie voor de Goddelijke Eredienst,
Verzameling Misformulieren t.e.v.de heilige Maagd Maria)

Onze moderne tijd is gekenmerkt door een grote snelheid en gejaagdheid.
De ene activiteit volgt de andere op
en duizend en een  prikkels en afleidingen stormen op ons af.
En juist door deze permanente opeenvolging van gebeurtenissen
nemen wij ons steeds minder de tijd, om stil te staan
en het voor en tegen van onze beslissingen te doordenken.
Dit geldt op alle terreinen, ook op religieus gebied.

Het evangelie van dit weekend roept ons dan ook nadrukkelijk op
om stil te staan en een soort begroting te maken:
weet ik wat mij de navolging van Christus kost,
ben ik bereid Christus tot het centrum van mijn leven te maken?

De formulering van het “haten” van alle menselijke relaties,
ja zelfs van het eigen leven, komt ons daarbij een beetje vreemd over.
Wij mogen toch geen mensen haten! Inderdaad, dat mogen wij niet. 

De catechismus maakt meteen duidelijk dat dit ook niet bedoeld is,
maar wel dat de band met Christus de voorrang heeft
boven alle andere relaties van familiale of sociale aard (CKK 1618).

Dat moeten wij ons steeds opnieuw voor de geest halen,
zelfs als wij sommige uitspraken van de Heer niet meteen begrijpen.

Net zoals Maria, van wie er in het evangelie van Lucas 2 keer gezegd wordt,
dat ze alles in haar hart bewaarde en bij zichzelf overwoog (Lc.2,19.51).

Even een kleine voetnoot:

Het is interessant dat genoemde opmerking over Maria
alleen bij Lucas staat, de enige evangelist
die ons het kindsheidverhaal van Jezus vertelt.

Een keer staat die opmerking aan het begin van dit kindsheidverhaal,
namelijk als reactie op wat de herders vertelden
bij hun bezoek aan de kribbe,

de andere keer staat ze aan het einde van het kindsheidverhaal
als reactie op de opmerking van de twaalfjarige jongen
die zijn verbaasde ouders antwoordt:
“Wist ge dan niet, dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn” (Lc.2,49b)?

Maria bewaarde alles in haar hart…
totdat dit door Maria zelf aan de evangelist Lucas werd verteld.
Zo leggen in elk geval sommige geleerden deze formulering uit.
Hoe het ook zij, Maria is ons grote voorbeeld in het stilstaan en overwegen.

Op haar, die helemaal openstond voor Gods Geest en Gods wil,
is ook de eerste lezing vandaag van toepassing wanneer er gezegd wordt:

“Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft,
en uw heilige Geest niet van boven zendt?
Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan,
leren zij kennen wat U welgevallig is,
en worden zij door de wijsheid gered” (Wijsh.9,18).

Maar Maria, die de eretitel “Zetel van Wijsheid” draagt,
is niet alleen ons voorbeeld, zij wil ons ook helpen zelf wijzer te worden
en de juiste beslissingen te nemen.

Daarom willen wij haar vandaag aanroepen met de woorden:
Heilige Maagd Maria, Zetel van Wijsheid, bid voor ons. Amen.