In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

23e zo dh jaar B – Begin van het octaaf van Maria van Schilberg

23e zo dh jaar B – Begin van het octaaf van Maria van Schilberg
Grote tent bij de kapel van Schilberg, 6-9-15

Marcus 7, 31-37 De genezing van de doofstomme

Ik heb dit jaar bewust de officiële lezingen van dit weekend aangehouden
en dus niet voor speciale Maria-lezingen gekozen.

De doofstomme uit het evangelie vandaag kunnen wij namelijk ook zien
als het tegendeel van Maria.
Zoals u misschien weet, gaat het bij dit evangelie om meer
dan alleen maar een bericht over iets,
dat zo’n 2000 jaar geleden gebeurde.
Anders was de genezing alleen maar fijn voor de doofstomme en
had voor ons vandaag geen betekenis meer.

Neen, de doofstomme staat ook symbool voor alle mensen
die doof zijn voor de stem van God
en die niet in staat zijn tot Hem en van Hem te spreken.

En dat zijn helaas schrikbarend veel mensen.
Niet dat hun dat allemaal persoonlijk te verwijten valt.
Daar kunnen wij als buitenstaanders niet over oordelen.

Het is gewoon zo, dat in de loop van de jaren
het “grondwaterpeil” van de geloofskennis steeds verder gezakt is
en sinds de laatste 100 jaar nog nooit zo laag is geweest.

Wij kunnen er wel allerlei redenen voor aanwijzen,
maar dat verandert hieraan niets.
Veel belangrijker is het om naar voren te kijken,
veel belangrijker is het om iets te doen, zodat de situatie verandert.

In het evangelie staat dat de doofstomme bij Jezus gebracht werd.
Hij kon er dus blijkbaar niet op eigen krachten
of vanuit een eigen motivatie komen.

Misschien denkt de een of ander van u nu
aan zijn eigen kinderen of kleinkinderen, of aan zijn partner,
die ook doofstom zijn geworden voor de stem van God.
Breng ze dan in gebed bij Jezus.
En wie kun je daarbij beter om hulp vragen dan Moeder Maria,
de perfect naar God luisterende,
de volmondig tot God haar Ja-woord sprekende,
de enthousiast over God zingende Moeder van ons allen.

De evangelist Marcus beschrijft de gebaren van Jezus
bij de genezing van de doofstomme heel nauwkeurig
en eindigt met het woord: “Effeta”, wat betekent: “Ga open”.

Wie zich een doopviering voor ogen haalt,
weet dat de priester ook elke keer soortgelijke gebaren voltrekt
bij de zogenaamde Effeta-ritus.
Hij bidt dan dat het kind spoedig Gods woord kan verstaan
en zijn geloof gaat belijden.
Toen bij het doopsel werd dus al een begin gemaakt
om de geestelijk nog doofstomme mens bij Jezus te brengen.

Laten wij gewoon ermee doorgaan, op voorspraak van Moeder Maria.
Vol vertrouwen, dat een kind van veel gebed niet verloren kan gaan.

Wij kunnen daarvoor ook een bekend Maria-gebed gebruiken.

Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand, die tot U zijn toevlucht nam,
die om Uw hulp kwam smeken
en om Uw bijstand vroeg,
door U in de steek werd gelaten.

Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U,
o Maagd der Maagden
en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord, versmaad mijn woorden niet,
maar luister genadig en wil mij verhoren.  Amen