- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

23e zo dh jaar A – “A family that prays together, stays together”

23e zo dh jaar A – “A family that prays together, stays together”     

                                                                                     Echt/St.Joost, 10-9-17

“Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben ik in hun midden” (Mt. 18,20)

In een commentaar op deze passage uit het evangelie van vandaag
schrijft de inmiddels heilige paus Johannes Paulus II:

“Dit gebed doelt op het gezinsleven zelf (…)
Vreugde en verdriet,
hoop en teleurstellingen,
geboorten en verjaardagen,
trouwdagen van de ouders,
afscheid, vertrek en thuiskomst,
belangrijke en verstrekkende beslissingen,
de dood van dierbaren enz.  –
al deze dingen zijn gelegenheden voor de liefhebbende inmenging
van God in het gezinsleven.

Ze moeten beschouwd worden als geschikte momenten
voor dankzegging,
om dingen te vragen,
en om je als gezin vol vertrouwen in de handen
van je gemeenschappelijke Vader in de hemel te leggen.

De waardigheid en verantwoordelijkheid
van het christelijke gezin als Huiskerk
kan slechts bereikt worden met de voortdurende hulp van God,
die Hij zeker zal verlenen als er nederig en vol vertrouwen
in gebed om gevraagd wordt”. [1]

En in een later schrijven aan de gezinnen
komt de paus op deze gedachten terug wanneer hij schrijft:

“Het christelijke gezin vindt en bevestigt zijn identiteit in het gebed.
Probeert elke dag een moment te vinden om samen te bidden,
om te spreken met de Heer en te luisteren naar zijn stem.  (…)
Het gezin dat samen bidt, blijft samen”.[2]

Ik was wel altijd van mening, dat die laatste zin van Moeder Teresa  was,
maar misschien heeft de paus hem van haar overgenomen of omgekeerd.

Het doet er ook niet toe.
Het is in elk geval een zin om te onthouden. 
En in het Engels is die zelfs nog krachtiger, omdat hij dan zo mooi rijmt

A family that prays together, stays together.

 

[1] Paus Johannes Paulus II, Apost. Exhortatie Familiaris consortio, 22-11-1981, 59.

[2] Paus Johannes Paulus II, Toespraak tot de gezinnen, 24-3-1984.