In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

22e zo dh jaar C – Tafelmanieren of carrièretrucjes?

22e zo dh jaar C – Tafelmanieren of carrièretrucjes?
Echt/ St.Joost/Gebroek, 28-8-16


Lucas 14, 7-14  “Want al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden”

Tafelmanieren of carrièretrucjes?

Waar gaat het vandaag in het evangelie over,
wanneer Jezus het advies geeft
om niet de voornaamste plaatsen te willen innemen?

Om tafelmanieren of carrièretrucjes?

Nou, met tafelmanieren houdt Jezus zich niet bezig.
Hij heeft wel een belangrijkere boodschap.

Maar kunnen wij de aanbevolen nederigheid dan misschien
als een goed advies zien voor onze carrière?

Menigeen zal nu meteen denken
dat je met nederigheid niet ver komt vandaag.
Opkomen voor jezelf is gevraagd, assertiviteit,
“I am the greatest” en “Ik ben toch niet gek!”

Toch zult u verbaasd staan, als ik u vertel
dat er zelfs managementcursussen bestaan met titels als

De kracht van nederigheid voor effectief leiderschap
(zie: https://www.managementsite.nl/kracht-effectief-leiderschap)

Maar om welke nederigheid gaat het dan?
Hebben wij wel het juiste idee van nederigheid?

Vaak roept het begrip nederigheid negatieve associaties op.
Het roept dingen op als; “dan moet ik door de knieën gaan,
ben ik minder dan anderen, krijg ik nooit gelijk en moet ik alles maar slikken.”
Wat betekent nederigheid eigenlijk?

Nederig zijn betekent dat jij een accepterend zelfbeeld hebt
dat niet overgevoelig is voor bedreigingen van je ego.
Dat je weet hoe je bent en dat eenvoudigweg accepteert.
Dat je dus zelfvertrouwen hebt ondanks je gebreken.

Te weinig zelfvertrouwen is dus geen kenmerk van nederigheid,
in tegenstelling tot hetgeen velen denken.

 1. Nederige mensen kennen zichzelf goed.
  Ze nemen verantwoordelijkheid wanneer ze dingen verkeerd doen.
 2. Ze staan open voor nieuwe inzichten,
  zowel over zichzelf als de wereld om hen heen.
  Ze maken zich er geen zorgen over dat ze misschien afgaan,
  en mede doordat ze die stress niet hebben, leren ze beter.
 3. Ze hoeven hun ego niet steeds op te poetsen.
  Zij hoeven niet altijd het laatste woord hebben en de ander overtroeven..
  waardoor ze ruimte hebben in hun geest.

  Nederigheid is niet minder goed over jezelf denken
  maar minder vaak aan jezelf denken,
  zoals de bekende Engelse schrijver C.S. Lewis zei.

(vgl. genoemde website)

Als wij deze aanbevelingen voor nederigheid terugvinden
op een website voor managers,
betekent dit, dat ook Jezus ons gewoon carrièretrucjes geeft?

Betekent: “al wie zichzelf verheft zal vernederd,
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden” (Lc. 14,11)
een voorspelling van je carrière, van je salarisgroei?

Ja en nee.
Jezus gaat het natuurlijk op de eerste plaats om ons geestelijk leven,
om onze groei naar God toe.

Maar omdat het geestelijke altijd bouwt op ons gewone menselijke gedrag,
zou zijn advies best weleens een positief bijeffect kunnen hebben
op onze carrière.

Er zit dus kracht in de nederigheid, kracht voor een effectief leiderschap.