- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

22e zo dh jaar A – Achter Mij !   

22e zo d/h jaar A – Achter Mij !                                       Echt/St.Joost, 30-8-20

Bij Bijbelteksten is het soms goed, om na te gaan
wat er letterlijk staat in het Grieks.

Nu hoeft u niet bang te zijn, dat ik u met onverstaanbare Griekse woorden
lastig ga vallen. Gelukkig bestaan er namelijk interlineaire vertalingen;
vertalingen dus, waarbij onder elk Grieks woord de letterlijke vertaling staat.

Nemen wij bv. de kernzin van het huidige evangelie:

“Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen” (Mt.16,24).

Letterlijk staat er dan in zo’n interlineaire vertaling:
Wanneer iemand achter Mij wil gaan, moet hij zichzelf verloochenen
en zijn kruis op zich nemen en Mij navolgen”.

De letterlijke formulering “achter Mij” vinden wij ook enkele verzen eerder,
wanneer Petrus door Jezus wordt terecht gewezen:
“Ga weg, Satan, achter Mij !” (vers 23a).

Terwijl wij de woorden “Ga weg, Satan” letterlijk terugvinden
op het einde van de bekoringen van Jezus in de woestijn (Mt.4,10),
voegt Jezus zijn bevel “achter Mij!” alleen toe in zijn dialoog met Petrus.

Daaruit kunnen wij het volgende afleiden:

Inhoudelijk had Petrus aan Jezus hetzelfde voorgesteld als de duivel
tijdens de bekoringen in de woestijn:
een aardse welvaart en heerlijkheid om de prijs, niet Gods wil te doen.

Maar Petrus had niet beseft, wat Hij zei.
Hij dacht het allemaal beter te weten dan Jezus, zoals ook wij dat vaak denken.
Hij dacht vanuit zijn eerste intuïtie, zijn gevoelens.

Jezus bevestigt het zelf: “Gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil”(Mt.16,23).

Maar hoe kon Petrus dan weten, wat God wil?
Hoe kunnen j weten, wat God wil?

Door je Jezus voor ogen te houden, zijn woorden en daden.
Dat echter kun je niet, als je vol van jezelf bent,
als je meteen in actie komt en vooruit wilt lopen op Gods bedoeling.
Vandaar dat Jezus tegen Petrus zegt: “Achter Mij!”

Navolging is vooral achter Jezus (aan)gaan.

Dat valt samen met de verloochening van jezelf,
waar Jezus het vervolgens over heeft.

Maar wat houdt dit in: verloochening van jezelf?

Jezus vraagt geenszins dat wij onze goede gaven en talenten verloochenen.
Neen, die hebben wij tenslotte van God gekregen.

Jezus vraagt van ons dat wij niet op Hem vooruitlopen zoals Petrus,
dat wij niet zelf willen bepalen wat goed is in Gods ogen
zonder naar Hem gekeken te hebben.

Dit soort zelfverloochening kan voor iedereen op een ander terrein liggen.
Maar iedereen zal vroeg of later ermee te maken krijgen:
Iets willen wat niet Gods bedoeling is
of iets niet aanvaarden wat wel Gods bedoeling is.

Daarin bestaat ons persoonlijk kruis dat wij moeten opnemen.

En telkens wanneer ons dat niet lukt, moeten ook wij ons als het ware
de strenge woorden van Jezus laten welgevallen:

Achter Mij terug! Kijk opnieuw!
Luister opnieuw wat Ik voor je bestwil van je wil.

Want “wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van zijn eigen leven?” (Mt.16,26a).