In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

21e zo dh jaar B en Gedachtenis van Anna en Joachim

21e zo dh jaar B en Gedachtenis van Anna en Joachim         Echt/St.Joost 26-8-18

Wij vieren dit weekend niet alleen de 21e zondag door het kerkelijk jaar,
maar ook gaat onze aandacht uit naar twee heel bijzondere grootouders,
naar Anna en Joachim, de ouders van Maria
en dus de grootouders van Jezus.

Hoewel hun officiële feestdag al op 26 juli gevierd werd
krijgen ze in Echt, vooral bij de Annakapel op Gebroek,
altijd op de laatste zondag van augustus bijzondere aandacht.

Hier in Echt houden wij namelijk rekening met de zomervakantie.
Dat was in vroegere eeuwen niet nodig:
een vakantieperiode bestond destijds gewoon nog niet.

Hoewel wij historisch vrij weinig weten over Anna en Joachim,
spreekt hun rol als voorbeeldige opvoeders van Maria
en misschien ook als tijdelijke oppas van het kind Jezus tot onze verbeelding.

Anna en Joachim zullen ongetwijfeld elke dag het Sjema Jisrael 
gebeden hebben, het centrale gebed in het ochtend- en avondgebed
van het jodendom. Dat luidt:

Luister, Israel, Jahwe is onze God, Jahwe alleen!
Gij moet Jahwe uw God beminnen met heel uw hart,
met heel uw ziel en met al uw krachten.
De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten.

En met zekerheid zullen zij zich ook aan de dan volgende oproep gehouden hebben:

Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken,
wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat
(Deut. 6, 4-7).

Ouders die met hun kinderen over God spreken en elke dag met hen bidden,
grootouders die dit doen met hun kleinkinderen.

Dat is iets wat eigenlijk niet verloren zou mogen gaan,
aangezien Jezus zelf dit heeft bevestigd (vgl. Mc.12,29).
Maar helaas is de realiteit heel anders.
Het is schrikbarend hoe weinig kinderen aan het begin
van de communievoorbereiding een kruisteken kunnen maken.

Dan zijn ze al 7 jaar oud,
kunnen zelfstandig van alles op hun tablet opzoeken,
sturen aan opa en oma appjes over wat ze meegemaakt hebben,
maar een kruisteken kunnen dan 90% van de communiekinderen
nog altijd niet maken.
Ja, de meesten van hen hebben niet eens geleerd te bidden,
omdat dit thuis niet meer gebeurd.

En daarom hebben wij in onze tijd weer heel hard mensen nodig
die zich Anna en Joachim als voorbeeld nemen:

Ouders en grootouders die best trots mogen zijn
op wat hun kroost allemaal kan,
maar die ook beseffen dat er nog een belangrijke dimensie bij moet komen;
een dimensie die de apostel Petrus vandaag in het evangelie samenvat met :
“Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven” (vgl. Joh.6,68).