- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

21e zo dh jaar A – Een opzienbarende voorspelling

21e zo dh jaar A – Een opzienbarende voorspelling        Echt/St.Joost, 23-8-20


“Gij zijt Petrus; en op deze steen­rots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldi­gen” (Mt.16,18).

Deze belofte van Jezus is in alle crisistijden
een bron van troost en hoop geweest.
De Kerk zal niet ten onder gaan!
Daaraan mogen wij ook in onze tijd vasthouden,
daarop mogen ook wij vertrouwen.

Maar het was zeker niet de intentie van Jezus’ bemoediging.
dat wij nu achterover leunen en afwachten totdat de crisis van alleen overwaait.
Jezus sprak deze woorden namelijk als antwoord op de grote geloofsbelijdenis van Petrus:
“Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” (vers16).

Met andere woorden: daar, waar geloofd wordt in de Zoon van God,
daar zal de Kerk niet ondergaan.

Hoe dat concreet uit kan zien,
dit vasthouden aan het geloof in en door de crisis heen
en hoe daardoor de kerk zal overleven,
heeft de toenmalige professor Josef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI,
in 1969 (!) in een radiolezing voorspeld.

Het feit dat zijn voorspellingen van meer dan 50 jaar geleden
nu steeds meer uitkomen, maakt deze tekst heel bijzonder. Hij zei:

“Uit de huidige crisis zal een Kerk ontstaan die veel verloren heeft.
Ze zal klein worden en zal min of meer helemaal opnieuw moeten beginnen.
In veel van de gebouwen die zij in welvaart had gebouwd,
zal zij niet meer kunnen wonen.
Aangezien het aantal gelovigen zal afnemen,
zal ze ook het grootste deel van haar sociale voorrechten verliezen […..]

Maar ondanks al deze veranderingen die kunnen worden verondersteld,
zal de Kerk opnieuw en met al haar energie vinden
wat voor haar essentieel is geweest:     
        
het geloof

 Ze zal weer vanuit kleine groepjes beginnen,
vanuit bewegingen en vanuit een minderheid
die geloof en gebed als centrum van de ervaring zal stellen
en de sacramenten weer als een goddelijke dienst zal ervaren
en niet als een probleem van liturgische structuur.

Het zal een meer spirituele Kerk zijn,
die zich niet een politiek mandaat toe-eigent
door nu te flirten met links en dan weer met rechts.

Het zal heel wat moeite kosten.
Het proces van kristallisatie en verduidelijking zal haar arm maken,
zal haar een Kerk van de kleinen maken,
het proces zal lang en vermoeiend zijn.

Maar na de beproeving van deze verdeeldheid komt er een grote kracht
uit een vereenvoudigde Kerk.

De mensen die in een totaal geprogrammeerde wereld leven
zullen een onuitsprekelijke eenzaamheid ervaren.
Als ze het gevoel van God volledig zijn kwijtgeraakt,
zullen ze alle gruwelen van hun armoede voelen.
En ze zullen dan de kleine gemeenschap van gelovigen ontdekken
als iets totaal nieuws:
ze zullen die ontdekken als een hoop voor zichzelf,
het antwoord dat ze eigenlijk altijd al hadden gezocht […..]

 

Uit een radiolezing door professor Ratzinger van 25 december 1969
binnen een cyclus van meerdere lezingen dat jaar.

Zie ook: Josef Ratzinger, Glaube und Zukunft , München Kösel-Verlag, 1970

Klik hier