In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

21de zondag dh jaar A – Belijdenis en aanstelling van Petrus

21e zo d/h jaar A         (Mt.16,13-20)   De belijdenis van Petrus          Echt, 23-8-2014

Wij mensen onthouden:

  • 10% van wat we lezen
  • 20% van wat we horen
  • 30% van wat we zien
  • 50% van wat we horen en zien
  • 70% van wat we met anderen bespreken
  • 80% van wat we evalueren en nabespreken
  • 90% van wat we anderen uitleggen

Dit soort onderzoekresultaten vind je op internet.
Iemand die dit al heel lang wist en intuïtief toepaste, was Jezus zelf.
Wij denken vaak, dat Hij alleen maar aan het preken was
en dat Hij zijn preken opsmukte met zo maar wat verzonnen voorbeelden. Dan zouden zijn toehoorders alleen maar geluisterd hebben
en dus ook maar 20% onthouden hebben.

Bij mijn bezoek aan Israël een tijd geleden werd mij echter duidelijk,
dat Jezus met grote waarschijnlijkheid de voorbeelden die Hij gebruikte,
net op dat moment letterlijk voor zich zag.
En dus moesten zijn toehoorders het niet alleen doen met zijn woord,
maar hadden ze daar meteen een beeld bij.

Neem nu het evangelie van vandaag waarin Jezus tegen Petrus zegt:
 “Gij zijt Petrus (=de rots); en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen” (vers 18)

Wij weten dat Jezus deze woorden sprak in Caesarea Filippi,
het huidige Banyas.

Dit staat namelijk uitdrukkelijk aan het begin vermeld.
Waarom heeft de evangelist dit vermeld?
Omdat iedereen die de plaats kent, meteen aan de geweldige rotsen
moet denken waaruit water stroomt, een van de bronnen van de Jordaan.
Jezus en zijn toehoorders zagen die rotsen toen Jezus tegen Petrus zei: Gij zijt de rots. Dus, horen en zien. Minst  50% kans om het te onthouden.

Maar nog iets is belangrijk. Ook de voorafgaande vraag van Jezus:
Wie is, volgende de opvatting van de mensen, de Mensenzoon? (vers13), kwam niet zo maar spontaan bij Hem op.

Je moet namelijk weten, dat zich bij die rotsen
een heidens heiligdom bevond van de herdersgod Pan
en dat er enkele jaren vóór de geboorte van Jezus
een Romeinse tempel werd gebouwd.
Tot op de dag van vandaag zijn de nisjes of zuilen te zien,
waarin of waarop de afgodenbeelden stonden.

Jezus ziet dus al die verschillende afgoden en vraagt zich dus af:
ben ik in de ogen van de mensen ook een van de velen?
Zijn toehoorders horen en zien wat Jezus bedoelt
en bespreken dit onderwerp met Hem.
Daarmee maakt Hij al 70% kans dat ze dit onthouden.

Het goede antwoord van Petrus: “Gij zijt de Christus,
de Zoon van de levende God” (vers 16) wordt enthousiast geëvalueerd
“Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona,
want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard
maar mijn Vader die in de hemel is…)
Vers 17 vv.

Maar de evaluatie en nabespreking gaat nog verder.
Volgende week zullen wij immers horen,
dat het inzicht van Petrus nog behoorlijk verdiept moest worden.
Maar het staat nu al vast: Evaluatie en nabespreking zorgden ervoor,
dat de toehoorders 80% onthielden.

Ten slotte hebben de leerlingen deze gebeurtenis aan anderen geprobeerd over te brengen en daarmee werd mogelijk, dat ze 90% onthielden
van wat ze anderen uitlegden.

Beste mensen, als u nu bij uzelf denkt:
Ja, Jezus heeft dat perfect aangepakt, maar de pastoor is alleen maar
aan het vertellen en wij alleen maar aan het luisteren,
daar maken wij alleen 20% kans om het te onthouden,
dan kan ik u gerust stellen:
Google thuis “Caesarea Filippi” en zoek op Afbeeldingen,
en u hebt het plaatje bij het verhaal:
dat brengt u al op 50% kans om het te onthouden.