In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

1e zo vd advent B – Zo lang er leven is…

1e zondag van de advent B – Zo lang er leven is… Echt/St.Joost, 3-12-17

“Zo lang er leven is, is er hoop”.
Dit oeroude citaat van de voorchristelijke filosoof en politicus Cicero
prijkte zonder verdere commentaar midden op de kaft van een tijdschrift.

Het citaat boeide mij.
Want het was net de inhoud van dat tijdschrift,
die aan het citaat van Cicero een heel nieuwe betekenis gaf.
De tijdschrift was van de VBOK,
de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

“Zo lang er leven is, is er hoop”.
Op de eerste plaats geldt dit natuurlijk voor het ongeboren kind,
zelfs al gaat het om een mogelijkerwijs gehandicapt kind.

In het hoofdredactioneel artikel van dit tijdschrift
werd een gesprek weergegeven tussen twee personen,
die bij de schoolpoort op hun kinderen stonden te wachten.

“Wat zou je doen als ze op de 20 wekenecho zien
dat er kans is op een kindje met het downsyndroom?”

Het antwoord: “Ik denk dat wij het dan wel weg zouden laten halen.
Daarom was die 20 wekenecho ook spannend, stel dat er iets mis was…

“”Maar waarom zou je het dan weg laten halen?
Down is toch geen levensbedreigende ziekte
en tegenwoordig is er toch heel veel geregeld?”

“Dat is wel zo, maar zo’n kind krijgt met veel tekorten te maken in het leven.
Het heeft net zo goed dromen en idealen, maar zal daar veel minder
van waar kunnen maken dan een gezond kindje”

Antwoord:
“Niemand kan al zijn dromen en verwachtingen in het leven waarmaken,
we leven allemaal in een wereld vol beperkingen en moeilijkheden.

Dat betekent niet dat er geen hoop is,
geen zicht op een betere toekomst voor onze kinderen.

Het betekent dat we er alles aan moeten doen
om ze die hoop en dat uitzicht te geven.
Hoe we als maatschappij met de allerkleinsten omgaan bepaalt
hoe uitzichtloos of hoopvol het leven kan zijn”

“Zo lang er leven is, is er hoop”.
Dat geldt ook voor de onbedoeld zwangere moeder.

Wij allen worden opgeroepen om liefdevol om mensen heen te staan
die met ingewikkelde situaties te maken hebben.

Dat kan op heel veel verschillende manieren:
door ons niet veroordelend spreken over hen,
door daadwerkelijke hulp bv. door donaties aan de VBOK,
door politieke keuzes die tot nog meer steun leiden voor moeder én kind.

Daarom begint dit weekend de WEEK VAN HET LEVEN.
Het zal geen toeval zijn dat die week op de 1e zondag van de advent begint.

Voor Maria was het toen de tijd van het verwachten van haar kind.
In haar is de verwachting van een Redder, van een Verlosser,
letterlijk vlees geworden.

Vorige week hoorden wij dat diezelfde Redder en Verlosser Jezus Christus
zich juist identificeert met de allerkleinsten en zwakken.

Wat zou Hij ervan zeggen, dat alleen al in Nederland 1 op de 7 baby’s
niet geboren mag worden,
dat er dus meer dan 30.000 abortussen per jaar plaats vinden?

Laten wij opkomen voor het leven.
Want zo lang er leven is, is er hoop.

 

Citaten (cursief) uit het hoofdredactioneel artikel van Martien Hoekzema,
Hoop. Magazine van de VBOK, Laat Leven, jaargang 48/ nr.185