- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

1e zo vd Vasten B – Secularisering van het heil  

1e zo vd Vasten B – Secularisering van het heil    Echt/St.Joost, 18-2-18

…terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld  (Marcus 1, 12-15)

Elk jaar horen wij op de 1e zondag van de Vasten
het evangelie van de bekoringen van Jezus.
Dit jaar wordt het ons verteld door de evangelist Marcus.

Marcus schrijft kort en bondig:
Veertig dagen bracht Jezus in de woestijn door,
terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld”(Mc.1,13a).

Marcus heeft het niet erover waarin de bekoringen bestonden.
En misschien is dat ook goed zo, want de kwade Geest past zich
ook in zijn bekoringen aan de tijd aan.

De heilige paus Johannes Paulus II noemt bv. een moderne bekoring
wanneer hij schrijft:

“Vandaag heerst de bekoring
om het christendom te versmallen tot een puur menselijke wijsheid,
als ware het een wetenschap van het ‘goede leven’.

In een sterk geseculariseerde wereld is zo langzamerhand
een ‘secularisering van het heil’ opgedoken,
waarbij men weliswaar opkomt ten gunste van de medemens,
maar dan wel een mens die gehalveerd wordt,
want verminderd tot zijn louter aardse dimensie.

Wij daarentegen weten dat Jezus gekomen is
om het algehele heil te brengen” (Encycliek Redemptoris missio, 11).

Zijn opvolger, paus Benedictus, voegde eraan toe:

De Veertigdagentijd wil ons juist naar dat alles omvattende heil toevoeren,
en wel in het licht van de overwinning van Christus op al het kwaad
waaronder de mens gebukt gaat.

Als wij ons tot de Goddelijke Meester keren, ons tot Hem bekeren,
en Zijn barmhartigheid ervaren in het Sacrament van de verzoening,
ontwaren wij een ‘blik’ die ons tot diepgang leidt
en die elk van ons kan bezielen (Vastenboodschap 2006).

Over die bezieling werd ook afgelopen donderdag gesproken
op een grote informatieavond over een meerjarenbeleidsplan.
Het bisdom had kerkbesturen en andere medewerkers daarvoor uitgenodigd.

Ook op die avond werd beklemtoond
dat een meerjarenbeleid verder moet gaan dan bestuurlijke aanpassingen.

Letterlijk werd er gezegd:

Wij zijn als parochie geen horizontaal clubje,
maar allen kinderen van één hemelse Vader.
En kinderen met eenzelfde bestemming: de hemel. (Mgr. E.de Jong)

Als wij ons dat bewust blijven, als wij daaruit onze motivatie halen,
dan kunnen wij de bekoring weerstaan
alleen maar naar een werelds heil te streven.