- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

1e zo vd Advent A – Wees attent   

1e zo vd Advent A – Wees attent                                          Echt/St.Joost, 1-12-19

Stelt u zich voor:
Mensen in een vliegtuig. Een nachtvlucht. De lichten zijn gedimd.
Plotseling maakt een oudere dame haar buurman in de stoel naast haar wakker
en wijst op de stoel aan de andere kant van haar: “Mijn man is weg”.

De buurman, net uit de slaap gehaald, antwoordt haar: “Die zal wel naar de wc zijn”.
“Wat, helemaal in zijn blootje?”, antwoordt de oude dame.

Haar buurman begrijpt haar eerst niet. En dan ziet hij het:
de kleren van man liggen als lege hulzen in elkaar gezakt op de vliegtuigstoel,
met zijn bril bovenop.

Binnen de kortste keren is er chaos in het vliegtuig.
Nog meer mensen blijken zomaar verdwenen te zijn.
En als de piloot contact opneemt met de tower,
blijken op de hele aarde overal mensen verdwenen te zijn.

Met deze indrukwekkende scène probeert de film “Left behind” het voorbeeld
dat Jezus vandaag gebruikt in het evangelie, naar onze tijd te vertalen.
Niet meer worden werkers op een akker of vrouwen met een molen
als vergelijking gebruikt, maar mensen in een vliegtuig.

Uiterlijk bekeken doen in beide gevallen steeds twee mensen hetzelfde.
Bv. slapend naast elkaar zitten in een vliegtuig.
Maar hun innerlijke gesteldheid, hun openheid voor God maakt het grote verschil
of ze met de Mensenzoon mee mogen of niet.

Nu hebben wij mensen natuurlijk de neiging te denken:
mijn tijd zal het wel duren voordat de Heer komt.
Hij laat ten slotte al zo’n 2000 jaar op zich wachten.

En de onmiddellijke toevoeging door Jezus
“Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt” (v.42)
wordt dan al snel als een krampachtige houding ervaren.

Maar als wij nu het woord ‘waakzaam’ met ‘attent’ vertalen,
klinkt dezelfde oproep veel vriendelijker en kan toch hetzelfde resultaat bereiken.

“Weest dus attent, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt” (v.42)

Attent zijn betekent aandacht hebben voor de ander, mij in hem verplaatsen,
aanvoelen wat hij of zij bedoelt.

Attent zijn betekent aandacht hebben voor mezelf,
voor wat mijn weg zou kunnen zijn, mijn mogelijkheden, mijn roeping,
maar ook aandacht voor waar mijn grenzen liggen.

Attent zijn betekent aandacht hebben voor de vele tekenen
die God ons geeft in het dagelijkse leven;
tekenen die zijn werkzaamheid in deze wereld duidelijk maken.

Attent zijn hoort bij de advent.
Want zonder attent te zijn
zouden wij de vooreerst nog stille komst van de Heer in ons leven niet waarnemen.

Maar in die mate dat wij leren de stille komst van de Heer waar te nemen,
vormt zich ook onze innerlijke gesteldheid om klaar te staan
voor zijn grote, definitieve komst op het einde der tijden.

En dan is het om het even,
of wij dan op een akker werken of in een vliegtuig zitten.
Amen.