In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

19e zo dh jaar C – 74e sterfdag van Edith Stein

19e zo dh jaar C – 74e sterfdag van Edith Stein            Echt/ St.Joost,08-08-16

Gods barmhartigheid bindt zich niet aan de grenzen van de zichtbare kerk    
De herdenking van de 74e sterfdag van de heilige Edith Stein
en haar zus Rosa valt dit jaar in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Ik heb daarom de 781 gedocumenteerde brieven aan en van Edith Stein
doorgenomen op zoek naar het woord “Barmhartigheid”.

Afgezien van een indirecte verwijzing in brief 661 staat dit woord alleen
in een brief aan Zuster Adelgundis Jaegerschmid van 23.3.1938 (brief 542).
Daarin echter vormt het woord “Barmhartigheid” de inleiding
op een van beroemdste citaten van Edith Stein.

In deze brief antwoordde Edith Stein op de mededeling
dat haar zeer vereerde professor en meester Edmund Husserl
op het sterfbed ligt.

Ter informatie vooraf: Husserl was even als Edith Stein van joodse afkomst,
maar liet zich 1886 evangelisch dopen.

Zuster Adelgundis – die bij hem waakte –
had Edith verschillende filosofische gedachten opgeschreven
die de doodzieke man nog had geuit en voegde dan eraan toe:

“Misschien bent u droevig of teleurgesteld,
dat hem tot dicht aan de drempel van de eeuwigheid de filosofie begeleidt
en hij helemaal geen genegenheid toont richting godsdienst”
(brief 541 van 17.3.1938).

Edith antwoordde:

“Om mijn lieve meester maak ik mij geen zorgen.
Het lag altijd verre van mij te denken, dat zich Gods barmhartigheid
aan de grenzen van de zichtbare kerk bindt.
God is de waarheid.
Wie de waarheid zoekt, zoekt God, of dat hem duidelijk is of niet”.

Deze beroemde uitspraak van Edith Stein past uitstekend
bij de uitspraak van Jezus in het evangelie van vandaag:
“Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lc.12,34).

Jezus verbiedt geen schatten of bezit,
maar Hij vraagt dat wij ons hart niet eraan verliezen.
Hij vraagt dat wij open blijven voor God,
voor het bovennatuurlijke,
voor het leven na dit leven.

“Houdt uw lenden omgord en de lampen brandend”,  voegt Jezus eraan toe.
Met andere woorden:
Wees altijd bereid om voorgoed te vertrekken,
want alles hier op aarde is voorlopig, is vergankelijk, is meer schijn dan zijn.

Dat wat blijft, komt erna.
Zoek dat wat blijft, opdat jezelf blijft.
Zoek de waarheid zoals Edmund Hussserl,
zoek de waarheid zoals Edith Stein.
Want de waarheid wijst je de weg naar de schat.
En waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lc.12,34).

                                                                              

 

__________________________________________________________

Citaat 1 uit ESGA 3, brief 541, blz. 284:
Vielleicht sind Sie traurig oder enttäuscht,
daß ihn bis hart an die Schwelle der Ewigkeit die Philosophie begleitet
und er zur Religion gar keine Hinneigung zeigt.

 

Citaat 2 uit ESGA 3, brief 542, blz. 285:
Um meinen lieben Meister habe ich keine Sorge.
Es hat mir immer sehr fern gelegen zu denken,
daß Gottes Barmherzigkeit sich an die Grenzen der sichtbaren Kirche binde.
Gott ist die Wahrheit.
Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht