In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

19e zo dh jaar B en 76e sterfdag van Edith Stein

19e zo dh jaar B en 76e sterfdag van Edith Stein            Echt/St.Joost, 12-8-18

“In die tijd sprak Jezus:
Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid”. (Joh.6,51).

Zo hoorden wij zonet in het evangelie.

Naar aanleiding hiervan willen wij vandaag luisteren naar wat ons
de heilige Edith Stein over de omgang met dit levende brood te zeggen heeft;

dit levende brood dat wij in elke heilige mis aan de hemelse Vader aanbieden
en dat wij dan in de heilige communie mogen nuttigen;

dit levende brood dat wij tijdens de eucharistische aanbidding
mogen vereren en op sacramentsdag door de straten dragen.

In een lezing over de religieuze vorming van de jeugd zegt Edith bv.:

Om te komen tot een levendig beeld van de Heiland,
dat zowel in de opvoeder als in de leerling de ziel vormt, is ‘t het beste,
wanneer aan de beschouwing van de historische Christus
de omgang met de tegenwoordige Christus wordt toegevoegd:
dat is de omgang met de eucharistische Heiland.

Wie het uitgeprobeerd heeft weet dat de beschouwing
nergens vruchtbaarder gedaan wordt dan voor het tabernakel.

Het is toch iedereen bekend, dat dezelfde zaak op verschillende tijdstippen
en onder verschillende omstandig­heden heel verschillend lijkt.

Men heeft een woord uit de heilige Schrift honderd keer gelezen,
gehoord en gezegd en ook tot op zekere hoogte begrepen,
maar het is niet tot het binnenste door­gedrongen
– het ligt aan de oppervlakte zoals de zaadkorrel op de rotsachtige grond
dat niet kan ontkiemen.

Maar plotseling dringt het door en wordt tot een licht dat als een flits oplicht, 
dat binnen schijnt in de mysteries van het geloof
en dat het eigen donkere levenspad verlicht.
En dit gebeurt het meest in de nabijheid van de eucharistische Heiland.

Wie Hem bezoekt en voor Hem de ziel opent,
Hem deze als het ware als een vormbaar materiaal in handen legt,
voor die gaat de Heiland zelf de ziel vormen.

Hij opent de ogen van de geest,
zodat ze oog krijgen voor wat er geschreven staat,
(Hij opent) de oren, zodat ze het horen,
en de lippen, zodat ze het kunnen verkondigen,
wanneer en waar en hoe het vruchtbaar gebeuren kan.

Gedeelte uit een lezing door Edith Stein met het thema:
“Die Mitwirkung der klösterlichen Bildungsanstalten an der religiösen Bildung der Jugend”,
Würzburg 1916. (Edith Stein Gesamtausgabe, deel 16, blz. 55) Vertaling pastoor Rainer Kanke