- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

19e zo d/h jaar A – 75e sterf/geboortedag van de H. Edith Stein

19e zo d/h jaar A – 75e sterf/geboortedag van de H. Edith Stein
                                                                                                                               Echt, St.Joost, 13-8-17

In de kathedraal van Roemond werd in 2014 een nieuw,
indrukwekkend glas-in-loodraam geplaatst.
In het onderste gedeelte, op een goudgele achtergrond,
zien wij de reeds heilig verklaarde martelaren
Edith Stein en Maximilian Kolbe en de zalig verklaarde Titus Brandsma.

Het raamgedeelte daarboven toont ons een scene
uit een concentratiekamp: 4 mannen in gevangenenkleding en een vrouw,
omgeven door de prikkeldraad.

Het gaat hier om enkele van de bijna 70 bisdompriesters
die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege hun strijd voor Kerk en vaderland
terechtkwamen in gevangenissen en concentratiekampen.

Afgebeeld zijn de omgekomen priesters Leo Moonen (bisdomsecretaris),
pastoor Vullinghs (Grubbenvorst), kapelaan Sars (Roermond)
en kapelaan Jan Willem Berix (Pancratius Heerlen) .
De vrouw in hun midden is … Rosa Stein!

Achter de gevangenen staan twee kampbeulen in uniform.
Terwijl van alle martelaren en gevangenen op het raam
de gezichten heel individueel zijn weergegeven,
zien wij bij de kampbeulen in plaats van een gezicht alleen een doodskop.

Wat een symboliek! 

Zij, die tijdelijk gezien iets langer leefden dan de gevangenen,
blijken spiritueel gezien al dood te zijn,
terwijl zij, die ten dode waren opgeschreven, spiritueel juist volop leefden.

Zij, die toentertijd meenden heersers en machthebbers te zijn
van een zogenaamd “Duizendjarig Rijk” zijn nu in de anonimiteit verdwenen,
terwijl zij die in de stilte werkten,
trouw en gehoorzaam aan de eeuwig blijvende Heer,
nog na meer dan 70 jaar een glas-in-loodraam kregen tot blijvende herinnering.

Anders dan de vandaag wijdverbreide mening,
dat ons bij de dood van een dierbare
alleen maar het terugkijken op het leven van de overledene blijft,
kijkt de Kerk nooit alleen terug, maar vooral ook vooruit.

De Kerk kijkt op Christus, die ons over de drempel van de dood is voorgegaan.
Zij bidt en smeekt om Gods barmhartigheid, die elke mens nodig heeft.
En zij zoekt steun en troost in zijn belofte,
dat Hij een plaats voor ons wil bereiden.

Bij martelaren herinnert zich de Kerk vooral de belofte van Jezus:
“Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijne erkennen
bij mijn Vader die in de hemel is” (Mt.10,32).

In deze overtuiging vieren wij vandaag dan ook niet zo zeer
de 75e sterfdag van de heilige Edith Stein,
maar eerder de 75e verjaardag van haar geboorte tot het eeuwig leven.