- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

18 zo dh jaar C – De erfenis

18 zo dh jaar C – De erfenis                                       Echt/ St.Joost, 30-07-16

Lucas 12,13-21: Meester, zeg aan mijn broer
dat hij de erfenis met mij deelt”

Vandaag moest ik aan mijn vader denken en aan zijn tante Lilly.
Tante Lilly was een ongetrouwde lerares, die zichzelf zo’n beetje
tot het opperhoofd van de hele familie had verklaard.

Wij kinderen, haar achterneefjes en –nichtjes dus, kwamen altijd
met de nodige schroom op bezoek, want je wist maar nooit
waarover tante Lilly nu al weer opmerkingen zou maken.
Maar zij had ook haar aardige kanten,
een ervan bleek na haar dood.
Zij liet namelijk aan mijn vader en zijn twee zussen
een aardig bedragje na.

In haar testament was mijn vader aangewezen
tot executeur-testamentair en daarom had ze voor hem
een iets groter bedrag vastgesteld dan voor zijn twee zussen.
Hij had tenslotte ook het meeste werk
met de uitvoering van het testament.

Op een dag liet mijn vader alle 10 achterneven en -nichten
bij elkaar komen. Wij wisten van niets en waren dan ook blij verrast,
toen ieder van ons een envelop met een even groot bedrag ontving.

Pas later kwam ik erachter, dat in het testament van tante Lilly
een geldbedrag voor ons kinderen helemaal niet was voorzien,
maar dat mijn vader zijn extra bedrag,
dat hij als executeur testamentair zou krijgen,
onder ons kinderen had verdeeld.

Zijn verklaring, die hij mij als oudste toefluisterde, was dan ook:
“Liever wat minder geld, maar daarvoor vrede en harmonie in de familie!
Erfenissen zijn heel vaak een bron van ruzies en jarenlange conflicten.”

Beste mensen, hoeveel waarheid lag in deze woorden!
Hoe vaak heb ik in mijn 31 jaar priesterschap gezien,
dat soms al aan het sterfbed van een dierbare
ruzie werd gemaakt over de erfenis!

Een keer heb ik zelf gezien, dat bij de zonet overledene
al de ringen van de vingers werden gerukt!

Het is dan ook te begrijpen,
dat Jezus in het evangelie van vandaag fel reageert
wanneer Hem gevraagd wordt zich in zo’n erfenisruzie te mengen:

“Man, wie heeft mij tot rechter of verdeler over u aangesteld” , zegt Hij
en voegt eraan toe: “Pas op en wacht u voor alle hebzucht!”.

Laten wij daarom bij erfeniskwesties beter
de wijze raad van mijn vader volgen:

“Liever wat minder geld, maar daarvoor vrede en harmonie in de familie!”