In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

17e zo dh jaar C – de Liaspen

17e zo dh jaar C – de Liaspen                                  Echt/St.Joost, 24-7-16

Kolossenzen 2,12-14 Hij heeft haar (de oorkonde) aan het kruis genageld

(De pastoor houdt een Liaspen,
waarop verschillende briefjes zijn geprikt, omhoog)

Vroeger zag u dit voorwerp wel vaker:
een bonnenprikker of, zoals de officiële naam luidt, een Liaspen.
Die werd o.a. gebruikt om schuldbriefjes erop te prikken
en door het gat dat dan ontstond,
was meteen duidelijk dat de schuld betaald was.

Misschien had Paulus ook zoiets voor ogen toen hij schreef:
“Christus heeft de oorkonde met haar bezwarende bepalingen,
die tegen ons getuigde, verscheurd.
Hij heeft haar vernietigd en aan het kruis genageld” (Kol.2,14).

Maar om welke schuldbrief of “oorkonde met haar bezwarende bepalingen”
gaat het hier?

De schuldbrief dat is de voortdurende aanklacht die de duivel,
de tegenspeler van God,tegen elke mens indient, zo op de manier van:
Wat, wil je die mens vergeven? Weet je dan niet wat hij toen gedaan heeft?
Ben je dat al vergeten? Zijn zonde is toch onvergefelijk.

Die aanklacht nemen wij mensen vaak als schuldgevoel waar.
Nu zult u misschien denken: Nou, gebukt gaan onder een schuldgevoel,
dat was vroeger, toen nog hel en verdoemenis gepreekt werd,
maar nu niet meer.

Ik ben er niet van overtuigd dat het nu niet meer speelt.
Er werden nog nooit zoveel psychofarmaca geslikt als in onze tijd,
nog nooit zo veel drugs gebruikt,
nog nooit zo veel zelfmoorden gepleegd.
Natuurlijk zijn er voor alles meerdere oorzaken,
maar onverwerkt schuldgevoel is er zeker een van.

Neen, veel beter is het, om nederig na te gaan, wat je fout hebt gedaan
en dit eerlijk aan de Heer te belijden.

Christus vergeeft namelijk niet alleen onze zonden,
(en de meest effectieve weg blijft daarbij nog altijd de biecht,
of je het nu graag wilt horen of niet),
Hij vergeeft dus niet alleen onze zonden,
maar hij vernietigt als het ware ook de schuldbrief die ons aanklaagt.

Is u nooit opgevallen dat Jezus zich tijdens zijn proces nooit verdedigde.
Hij heeft elke aanklacht vrijwillig op zich genomen
en zich namens ieder van ons schuldig laten verklaren.
En dan heeft Hij de hoogst denkbare, de ultieme prijs betaald:
zijn dood als Zoon van God.

Ieder die nu, ook nog in 2016,
door het doopsel en door een oprecht geloof met Christus verbonden is,
en die spijt heeft van zijn zonden en om vergeving vraagt, mag weten:
(De pastoor houdt de Liaspen,
waarop verschillende briefjes zijn geprikt, omhoog)

Christus heeft niet alleen mijn zonden vergeven,
maar daar op het kruis hangt ook de verscheurde aanklachtbrief,
de bron van mijn schuldgevoelens.