- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

17e zo dh jaar A – Jezus is ook tegen handel met voorkennis

17e zo dh jaar A – Jezus is ook tegen handel met voorkennis 
                                                                                              Echt/St.Joost, 26-7-20

Het is altijd belangrijk om bij de gelijkenissen van Jezus goed te kijken
waarom het Jezus gaat, wat de kern van zijn betoog is.

Het gaat er dus niet om, om alle onderdelen van zo’n gelijkenis
een op een toe te passen op ons eigen leven.

Personen in een gelijkenis kunnen namelijk moreel verkeerd handelen
of situaties kunnen gewoon onrealistisch zijn.

Alle afzonderlijke onderdelen van een gelijkenis voor goed en waar houden,
alleen omdat de gelijkenis uit de mond van Jezus stamt,
gaat dus zeker verder dan de bedoeling van Jezus zelf was.

Soms zegt Jezus het uitdrukkelijk erbij wat de kern is en wat niet.
Bv. in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Daar staat dan:

“De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg had gehandeld”.

Door de rentmeester duidelijk onrechtvaardig te noemen, is dus helder
dat Jezus ons niet oproept ook onrechtvaardige rentmeesters te worden,
maar wel om net als de rentmeester met overleg te handelen.

Vandaag bij de gelijkenis van de schat in de akker moeten wij iets langer nadenken
over wat Jezus bedoeld om na te volgen.

De vinder van de schat handelt namelijk moreel gezien niet goed.
Volgens de toenmalige rechtsopvattingen behoort een schat in een akker
geheel of gedeeltelijk aan de eigenaar van de akker.
Die akker voor een gewone prijs te kopen zonder de eigenaar in te lichten
dat er een schat inligt, is dus moreel fout.

Wij noemen dat in Nederland ‘handelen met voorkennis’ en dat is verboden
en strafbaar volgens artikel 5:56 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 

Jezus wil ons dus met zijn gelijkenis van de schat in de akker
zeker geen vrijbrief geven om te gaan handelen met voorkennis.

Ook de tweede gelijkenis van de parel
is niet zo maar in alle onderdelen toepasbaar op ons leven.
Een koopman, die heel zijn bezit opoffert om een parel te kopen
zonder ze tegen een hogere prijs weer te verkopen, bestaat niet.
De gelijkenis is dan ook niet bedoeld als les voor studenten economie.

Maar waar gaat het Jezus dan wel om in de vergelijking met de schat
en de parel?

         Om de alles overtreffende waarde van het Rijk der hemelen
                                       of van het Rijk van God,

De evangelist Marcus heeft voorkeur voor de uitdrukking “Rijk van God”
de evangelist Matteüs voor de uitdrukking “Rijk der hemelen”.
De woordkeuze hangt vooral af van hun publiek tot wie zij zich wenden,
maar bedoelt hetzelfde:

         Gods heerschappij in onze harten, in dit leven en in het toekomstige.

Jezus roept ons dus op alles voor God over te hebben,
of je God nu bij toeval gevonden hebt zoals een schat in de akker
of dat je al lang op zoek ernaar was zoals de koopman naar de parel.

Als je God gevonden hebt,
als je merkt dat zijn heerschappij in je hart begint te groeien,
heb dan vol blijdschap alles ervoor over.

ALLES had zowel de man op de akker als ook de parelkoopman ervoor over.

Maar Jezus weet maar al te goed hoe huiverig wij zijn om ALLES te geven.

Daarom plaatst Hij tegenover het ALLES van het geven
het ALLES van het erbij krijgen wanneer hij zegt:

“Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid;
dan zal dat ALLES u erbij gegeven worden” (Mt.6,33).