- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

17de zondag dh jaar A – Wijsheid van Salomo

17e zo d/h jaar A    (Wijsheid van Salomo)    Echt/ St.Joost, 27-7-2014

Toen ik deze week mijn moeder na haar korte vakantie op de pastorie naar huis terug bracht, maakte ik van de gelegenheid gebruik
om in Osnabrück in een grote zaak voor kantoorartikelen
wat boodschappen te doen.

Daar viel mij dit kleine boekje over tijdsmanagement in handen.
Enkele zinnen op de kaft trokken meteen mijn aandacht:

Ik kocht dat boekje en nog de zelfde middag ben ik het gaan lezen.
De volgende dag moest ik weer terug naar Echt.

Om nu die drie uur durende autorit zinvol te besteden,
heb ik tevoren de lezingen van de huidige zondag door gelezen.
Dan kon ik al over de preek nadenken. En wat bleek nu?
Mij werd steeds duidelijker dat er heel wat overeenkomsten bestonden tussen het boekje over tijdsmanagement en de lezingen van vandaag.

Beginnen wij met de eerste lezing over koning Salomo. Hij is net koning geworden en staat voor een geweldige levenstaak. En precies volgens het boekje over het tijdsmanagement kiest hij eerst een levensdoel:

God, “geef uw dienaar een opmerkzame geest,
om recht te kunnen spreken voor uw volk
en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad” (1 Kon. 3,9).
Hij kiest dus een verheven doel,
want deze wijsheid, deze rechtvaardigheid heeft een blijvende waarde en heeft ook grote betekenis voor zijn eeuwig leven.

God  is dan ook enthousiast over Salomo’s verlangen
en helpt hem graag op weg naar zijn levensdoel.

Ook dit profane boekje over tijdsmanagement meent met betrekking tot het levensdoel van mensen de Bijbel te moeten citeren en zegt:
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van zijn eigen ziel (leven)?”(Mt.16,26).

Natuurlijk heeft Salomo ook – precies volgens het gele boekje hier – zijn doelen op middellange termijn en korte termijn. Denkt u maar aan de tempelbouw en de hele bijkomende organisatie ervan.
Maar alle tijdelijke doelen zijn bij hem ondergeschikt aan zijn levensdoel.

Bij de verwerkelijking van onze doelen worden wij natuurlijk voortdurend onderbroken en afgeleid. E-mails vragen om beantwoording, mensen om een gesprek, facebook om een reactie, televisie om afleiding en reclame om attentie.

Wie zegt – zo dit gele boekje – dat wij op alles onmiddellijk moeten reageren? Is het niet veel beter, om ons regelmatig af te vragen:
Wat is belangrijk en wat is dringend?

Belangrijk is, wat te maken heeft met onze hoofddoelen en uiteindelijk met ons levensdoel. Daarvoor moeten wij ons tijd nemen, daarvoor moeten wij bewust tijd inplannen. Zo heb ik bv. altijd vaste tijden voor breviergebed en meditatie ingepland.

Soms kunnen belangrijke dingen tevens dringend zijn: een mens in nood bv. . Maar lang niet alle dingen die zich als “dringend” presenteren,
zijn ook belangrijk. E-mails kunnen bijna altijd wachten tot een eigens gereserveerd moment op de dag, waarop wij ze gaan beantwoorden.

Nu kan natuurlijk iemand zeggen: Ach, waarom moeite doen en doelen stellen en gaan plannen. Ik laat alles op mij afkomen. Maar dan kan het gebeuren dat het leven voorbij vliegt en u zich op een gegeven moment afvraagt: “Was dat alles? En had ik maar…”

Het is niet alleen dit boekje van het tijdsmanagement
dat ons meer levensvreugde belooft wanneer wij een doel hebben.

Ook het evangelie vandaag beweert hetzelfde:
“Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker.
Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker” (Mt.13,44).

Doelgerichtheid en levensvreugde horen samen.

Want:           Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben.
Wird im Kreise dann all sein Leben traben
(Christan Morgenstern)