In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

16e zo dh jaar B – Geen medelijden zonder nadenken

16e zo dh jaar B- Geen medelijden zonder nadenken    Echt/St.Joost, 22-7-18

 

“Hij voelde medelijden met hen…”,  zo stond er in de laatste zin
van het evangelie. (Mc. 6, 34b).

Vorige week had ik beloofd uitvoeriger in te gaan
op het complexe vraagstuk van de euthanasie.

Wij hadden gezien dat een priester geen ziekenzalving mag toedienen,
als deze vraag gepaard gaat met een verzoek om euthanasie.
Elke suggestie dat de kerk euthanasie goedkeurt,
moet immers vermeden worden.

Heeft de kerk dan geen medelijden met de mens die ondragelijk lijdt,
zou je dan kunnen denken.

Natuurlijk wel!
 
De Nederlandse Bisschoppenconferentie ging dan ook nader in
op de vraag naar euthanasie en pijnbestrijding
en schreef in haar toelichting (van 6-9-2011):
“Ten onrechte wordt wel gezegd dat euthanasie of medische hulp bij suïcide onontbeerlijk is
om aan een ondragelijk lijden een einde te maken.

Hoewel de Kerk verkondigt dat het lijden
gedragen in vereniging met Christus,
een bijzondere waarde in zich kan dragen,
leert zij tevens dat het een opdracht is
om pijn en andere symptomen naar vermogen te bestrijden.

 

Hierbij kan men, wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn
om het lijden tot dragelijke proporties te verminderen,
het risico nemen,
dat als bijwerking van zware pijnstillende middelen het leven wordt verkort.

Tevens is het geoorloofd door slaapmedicatie
het bewustzijn te verminderen of te onderdrukken,
ook al kan dat leiden tot bespoediging
van het levenseinde.

 

Voorwaarde hierbij is dat op geen enkele andere manier
pijn en andere symptomen tot dragelijke proporties
kunnen worden teruggebracht
en de dosis van de toegediende slaapmiddelen niet uitgaat
boven wat nodig is voor de symptoombestrijding”.
    (geciteerd naar Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2017/2018, blz.25)


De Kerk is dus wel degelijk begaan met mensen die ondragelijk lijden
en er is een medisch alternatief voor euthanasie.

In de laatste zin van het evangelie vandaag stond:
“Hij voelde medelijden met hen…”

Maar medelijden is meer dan een gevoel alleen.
Medelijden sluit het verstand niet uit.
Medelijden vraagt erom dat wij nadenken hoe wij dit medelijden uiten.

Juist daarom eindigt deze laatste zin uit het evangelie met de woorden:
…en Hij begon uitvoerig te onderrichten (vers 34 slot).