In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

15e zo dh jaar C – Jezus zelf is de barmhartige Samaritaan

15e zo dh jaar C – Jezus zelf is de barmhartige Samaritaan
Echt/St.Joost, 10-7-16

Lucas10,25-37 De barmhartige Samaritaan

Het inmiddels wel bekende logo van het Jaar van de Barmhartigheid
laat ons Jezus zien die een mens op zijn schouders draagt.
De hoofden van Jezus en die mens zijn zo dicht bij elkaar afgebeeld,
dat ze samen als het ware een oog delen.
Christus kijkt door het oog van de mens.
De kunstenaar (een Jezuïet) wilde daarmee tot uitdrukking brengen
dat Jezus zich helemaal met de mens identificeert,
dat hij zich in hem verplaatst, met hem meevoelt en met hem mee lijdt.

Het is niet de eerste keer, dat de inhoud van de menswording van God
zo sprekend wordt uitgebeeld.
Jezus zelf vertelt ons bv. vandaag het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Op de eerste plaats is dat een voorbeeldverhaal op de vraag
wie onze naaste is.

Maar omdat het woord van God altijd heel diep is,
is er in het verhaal ook nog een ander betekenis terug te vinden.
Een betekenis, die vooral de kerkvaders meenden te ontdekken.

Zo kennen wij van de heilige bisschop Severius van Antiochië (+ 538)
een uitleg die zich laat samenvatten in de zin:
Jezus zelf is de barmhartige Samaritaan
en Hij verzorgt de geestelijke wonden van de mens.

Severius argumenteert:
Een Samaritaan was iemand die buitengesloten werd door de Joden.
Ook tegen Jezus zeiden ze letterlijk: Zeggen wij niet met recht,
dat Gij een Samaritaan zijt en van de duivel bezeten? (Joh.8,48).

Jezus was ook een reiziger, net als de Samaritaan.
Volgens schattingen legde Hij tijdens zijn openbaar leven
zo’n 40 kilometer per dag af.

(http://www.focus.de/gesundheit/experten/becic/
nicht-nur-ueber-wasser-gehen-die-top-10-gesundheits-und-fitnesstipps-von-jesus
_id_5615986.html)
.

Jezus ziet de gewonde mens en krijgt medelijden (vgl. Lc.10, 33).
Vervolgens, zo zegt bisschop Severius, heeft Hij op onze wonden wijn gegoten,
de wijn van zijn woord,
en omdat de ernst van de wond deze kracht niet verdroeg,
heeft Hij de desinfecterende wijn van zijn woord van waarheid
met olie vermengd, met de olie van zijn zachtmoedigheid en liefde.

Dan heeft Hij de gewonde mens naar de herberg gebracht.
‘Herberg’ staat hier voor de kerk
die een schuilplaats wil zijn voor de geestelijk gewonde mens.

De herbergier staat symbool voor alle volgelingen van Jezus, voor ons dus,
die bij zijn vertrek – de hemelvaart van Jezus –
verder zorg moeten dragen voor de geestelijk gewonde mensen.

Wij hoeven dit echter niet op eigen kracht, met eigen middelen te doen.
Want de barmhartige Samaritaan Jezus Christus
laat ons 2 muntstukken achter waarmee wij de zorg kunnen voortzetten.
Die staan volgens bisschop Severius symbool voor de twee Testamenten,
het Oude en het Nieuwe.

Beiden gedeelten van de Bijbel komen immers van dezelfde God
en dragen dezelfde afbeelding van de enige God
zoals ook verschillende geldstukken
de afbeelding van dezelfde koning dragen.

Met deze kostbare munten van Gods Woord
kunnen wij, de herbergiers, alle geestelijk gewonde mensen verder helpen
totdat Hij, de barmhartige Samaritaan Jezus Christus,
eens wederkeert.

Vrij naar de H. bisschop Severius van Antiochië (ca. 465-538), Homilie 89,
geciteerd naar “Evangelizo”, 15e zo dh jaar C, zie

http://dagelijksevangelie.org/main.php?module=smart&language=NL.