In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

15e zo dh jaar B – Een actueel evangelie

15e zo dh jaar B – Een actueel evangelie                     Echt/St.Joost, 11-7-2021

Een vriend van mij, die helaas al vroeg is overleden,
was zeer actief in zijn eigen parochie te Sittard.
O.a. was hij ook lid van een bijbelgroep.
Aan het begin van de week kwamen de leden van die groep bij elkaar
om samen met de deken de lezing van het aanstaande weekend te bestuderen.
En regelmatig belde mijn vriend mij dan gedurende de week op,
om te vertellen hoe actueel hij de lezingen weer vond, b.v.
mbt. de dingen in zijn eigen leven of mbt. maatschappelijke ontwikkelingen.

Toen ik de evangelielezing van dit weekend las,
had ik eenzelfde gewaarwording.

“Jezus begon hun twee aan twee uit te zenden”, staat er.
Uitgerekend deze week stond dit evangelie over de uitzending van de leerlingen
op het leesrooster.
Het is het weekend waarin ik u moet meedelen
dat ik, nadat ik hier 18 ½ jaar heel graag uw pastoor mocht zijn,
door de bisschop een nieuwe benoeming heb gekregen,
dat ik ook weer uitgezonden wordt.

Nog voordat de bisschop ziek werd, lag het blijkbaar al in zijn planning
om mij als opvolger te vragen voor pastoor Harrie Quaedvlieg
die de nieuwe vicaris generaal van ons bisdom is geworden.

De nieuwe parochie is een fusieparochie, bestaande uit negen parochies.
De bedoeling is dat de Augustinuskerk in Geleen-Lutterade
de centrale kerk wordt voor de gehele geloofsgemeenschap van Geleen.

Er is al een doorlopende parochiecatechese (dus niet alleen een sacramentencatechese) opgezet
en ook op andere punten werd reeds stevig aan de weg getimmerd.
De parochie noemt zich dan ook missionaire stadsparochie.

Uiteraard kun je deze enorme opdracht niet aan als pastoor alleen.
De bedoeling is dan ook dat ik samen met een pastoraal team
leiding moet geven aan de verschillende vrijwilligers en werkgroepen.

En zoals ook de leerlingen in het evangelie van vandaag “twee aan twee” werden uitgezonden,
krijg ook ik een kapelaan erbij.
Deze moet echter eerst nog tot diaken gewijd worden
en zal pas volgend jaar priester gewijd worden.
Voorlopig moet ik dus nog voor sommige missen een beroep doen
op buurtpastoors en emeriti.

Eveneens hoort bij het pastorale team een permanente diaken
en een zuster van de bekende Amerikaanse Dominicanessen uit Sittard.

Trouwens, ook op een ander punt heeft mijn benoeming overeenkomsten
met het evangelie van vandaag.

Wanneer Jezus zijn leerlingen oproept, om niet veel mee te nemen,
dan geldt dit ook voor mij.

Ik kom weliswaar in een pastorie terecht, die bijna even groot is als mijn huidige,
maar op dit moment zijn er verbouwingen aan de gang.
De bedoeling is namelijk,
dat op de begaande grond het parochiecentrum komt en het parochiekantoor,
terwijl ik op de eerste verdieping ga wonen en de kapelaan op de tweede.

Over mijn vertrek gesproken: Nog is het niet zo ver.
Uitgaande ervan dat de verbouwing van de pastorie in Geleen op tijd klaar is,
zal ik pas in het weekend van 4 en 5 september van u allen
afscheid moeten nemen.

Natuurlijk valt mij het afscheid niet gemakkelijk.
De persoonlijke ontmoetingen die ik met velen van u mocht hebben,
de talloze gelegenheden waarbij wij samen ons geloof mochten vieren
en de steun en vriendschap
die ik van menigeen in de loop der jaren mocht ervaren,
blijven dierbare herinneringen voor mij.

Graag vraag ik om uw gebed, want ik besef maar al te goed
dat ik alleen met Gods hulp deze zware taak op mij kan nemen.

En wees gerust: het bisdom is al op zoek naar een opvolger hier in Echt.