- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

15e zo dh jaar A – Lessen vd Noord-Koreaanse leider

15e zo dh jaar A – Lessen vd Noord-Koreaanse leider, Echt/St.Joost,9 -7-17

Evangelie: Een zaaier ging uit om te zaaien…(Mt. 13,1-23)

Kort geleden zag ik op het nieuws een foto van een geluidswagen
die door de straten ergens in Noord-Korea reed.
Dat blijkt daar een bekend verschijnsel te zijn.
De mensen worden voortdurend bestookt met propaganda
en opgeroepen tot verering van hun grote leider.
Je kunt je dan ook nauwelijks aan die propagandaregen onttrekken.

Nu kun je natuurlijk veel kritiek hebben op dit totalitaire
en in menig opzichten onmenselijke regime,
maar dom is het zeker niet.
Wie intercontinentale raketten kan bouwen
die bijna elke plaats op aarde kunnen bereiken,
die weet precies wat hij doet, ook op het gebied van propaganda.

Het regime weet dat het door woorden
de geest en de harten van de mensen kan bereiken.
Op twee manieren trouwens.
Of er worden door die woorden oprechte gevoelens gewekt
van bewondering en verering van de grote leider
of er worden door diezelfde woorden gevoelens van angst gewekt
die ervoor zorgen dat je alles doet
om ten minste de schijn van bewondering en verering aan te nemen.

Maar een ding blijkt duidelijk:
Machthebbers kunnen door woorden je geest en je hart binnendringen.
Zolang er onvrijheid en bedrog in het spel is, is dat nooit goed te keuren.

Iets geheel anders is het, als het om de machthebber bij uitstek gaat,
om God zelf. Hij laat ons namelijk geheel vrij.

Niemand van u wordt gedwongen vandaag hier in de kerk aanwezig te zijn.
En niemand van u moet ernstige consequenties vrezen
als hij bij het voorlezen van het evangelie niet heeft geluisterd
of de preek niet kan herhalen.

Met de gulheid van een boer uit de tijd van Jezus
strooit God zijn Woord uit,
wetend dat zijn Woord soms in harten terecht komt die op harde rotsen lijken
of die met de distels van de dagelijkse beslommeringen overwoekerd zijn.

Maar God dwingt niet, zoals wij aan het gedrag van zijn Zoon kunnen zien.
Toen menigeen Hem verliet, vroeg Jezus aan de apostelen:
“Wilt ook gij soms weggaan?”
Waarop Petrus het heldere antwoord gaf:
“Heer, naar wie zouden wij gaan?
Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven” (Joh. 6,68).

Inderdaad, Gods Woord geeft leven, Gods Woord geneest,
Gods Woord maakt gelukkig, Gods Woord geeft troost en houvast.

Hoe blij ben ik vaak, als ik bv. bij het getijdengebed van ons priesters
een psalmwoord tegenkom, dat mij raakt, dat mij bemoedigt.

En dan denk ik vaak aan de mensen die dat allemaal missen
omdat hun wijs gemaakt is
dat onze God en onze godsdienst op hetzelfde zouden neerkomen
als zo’n getikte Noord- Koreaanse leider en zijn propaganda.

Wat jammer toch, wat een gemis!
En wat een surrogaat oplossingen
met de raadgeversrubrieken in de damesblaadjes
of de nieuwste adviezen voor zingeving in een tijdschrift
bij de kassa van de supermarkt.

Voor mij blijft staan:

Uw woorden, God, zijn en blijven
– ondanks het feit dat ze mij soms storen en irriteren,
   ondanks het feit dat ze soms onbegrijpelijk zijn –
woorden van eeuwig leven.