In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

15de zondag dh jaar A – Een zaaier ging uit

15e Zondag d/h jaar A         (Een zaaier ging uit om te zaaien)         Echt/Joost 13-7-14

“Een zaaier ging uit om te zaaien”. “Een zaaier”,staat er, letterlijk zelfs “een zaaiende, iemand die zaait”. Geen beroepsnaam dus zoals “boer” of “agrariër” , die ons zou kunnen laten denken dat het alleen om professionals gaat. Neen, iedereen is ermee bedoeld, dus ook u en ik.

Dat blijkt ook uit de situatie waarin Jezus deze gelijkenis verteld:
Hij richt zich aan een heel grote menigte mensen, zo groot zelfs dat Hij vanuit een bootje moet preken om ze een beetje op afstand te houden.

Vandaag, nu wij dit evangelie al zo vaak hebben gehoord in ons leven,
richt Jezus zich opnieuw tot ons. Als wij Hem konden horen spreken
zou Hij misschien tot ons allen, de pastoor niet uitgezonderd, zeggen:

“Mijn zoon, mijn dochter, probeer je ook een zaaier te zijn?
Een zaaier van mijn Woord?

Nee, nee, Ik bedoel niet dat je overal met een Bijbelspreuk moet binnenvallen. Luister eerst naar wat de ander je te vertellen heeft,
probeer je in te voelen en mee te leven ,
en dan kun je misschien op een gegeven moment getuigen
van de vreugde en de troost en het houvast
dat mijn Woord voor jou betekend.

*        *        *

Of kun je je niet herinneren die vreugde, die troost ooit zelf ervaren te hebben? Vraag mij dan erom, verlang ernaar en Ik schenk je mijn vreugde:
niemand is uitgesloten van de vreugde  die Ik gebracht heb
(vgl. Paus Franciscus, Evangelii Gaudium (EG), nr.3)

                                               *        *        *

Of denk je dat je vandaag niet meer over Mij kunt spreken,
niet meer van je geloof in Mij kunt getuigen?
Dat de mensen er niet voor open staan of dat er geen diepgang meer is
en dat zij na een doopviering of een communiefeestje alles weer vergeten?

Kijk eens naar de zaaier in mijn gelijkenis!
Kijk eens hoe verkwistend hij zaait en niet kijkt op welke grond het zaad valt: op de weg, op rotsachtige grond, tussen de distels. Driekwart van zijn inzet is schijnbaar voor niets.

Het is niet aan jou, mijn zoon, mijn dochter, om zelf te bepalen
wie jouw inspanning waardig is en wie niet.
“Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mt.28,19)
heb Ik eens gezegd.
Bij Mij is niemand bij voorbaat uitgesloten,
bij Mij bestaan geen hopeloze gevallen.

                                               *        *        *

Mijn zoon, mijn dochter, begrijpt je dan niet
dat ik niet voor niets voorbeelden gebruik uit de natuur.
Kun je met al je techniek en wetenschap
de groeikracht van een graankorrel verklaren?
Zou dat wat je elke dag kunt zien en toch niet kunt verklaren,
niet ook voor bovennatuurlijke gelden?

Geloof toch in de groeikracht van mijn Woord!
En ga met goede moed beginnen!

Hoe kunnen de mensen in Mij geloven als ze niet van Mij gehoord hebben? En hoe kunnen ze horen als niemand over mij spreekt? (vgl. Rom.10,14)

Ik heb je zo hard nodig, mijn zoon, mijn dochter.
Wees toch mijn zaaier, en wees een verkwistende zaaier.
Ik, Jezus, smeek je erom.

 

(Deze preek probeert te beantwoorden aan de richtlijn van paus Franciscus:
De liturgische verkondiging van het Woord van God …is
de dialoog van God met zijn volk,
een dialoog waarbij de wonderwerken van het heil worden verkondigd
en de eisen van het Verbond voortdurend opnieuw worden voorgehouden (EG nr.137))