Beloken Pasen: preek bij een nieuw schilderij van Leo Kornips !

15 april 1934 Inkleding Edith Stein als zuster Teresia Benedicta van het kruis.

Avondmis      Aansluitend eucharistische aanbidding tot 20.00 uur
voor de intenties uit het Edith Stein intentieboek