In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

14e zo dh jaar C – It takes two

14e zo dh jaar C – It takes two                        Echt/St.Joost, 03-07-16

Lucas 10, 1-9  …en zond hen twee aan twee voor zich uit…

It takes two.

Dat is niet alleen een muziekprogramma op televisie,
maar blijkbaar ook een devies van Jezus.
Zoals Hij eerst de 12 apostelen twee aan twee heeft uitgezonden,
zo lezen wij vandaag,
dat Hij ook nog eens 72 andere leerlingen twee aan twee heeft uitgezonden.

It takes two voor de evangelisatie.

Dat kan verschillende redenen hebben.
Dat is niet alleen een kwestie van veiligheid in een soms vijandige wereld.
Dat kan ook een teken zijn van de betrouwbaarheid van de boodschap,
die vroeger met minimaal twee getuigen bevestigd moest worden.
In elk geval werd dit devies van Jezus door de eeuwen heen
steeds weer toegepast .

Paters en zusters vertrokken in het verleden vaak
met minimaal twee mensen naar de missie
en ook de hedendaagse priesterstudenten van het Neocatechumenaat
moeten nog altijd hun kamer met z’n tweeën delen.

It takes two.

Dit devies van Jezus heeft menigeen aan het denken gezet.
Waarom zou Hij dit gevraagd hebben?
De kerkvaders die in alles een verwijzing naar het geestelijke zagen,
meenden dan ook dat dit een verwijzing was
naar het dubbele gebod van de Gods- en de naastenliefde.

En inderdaad, tot op vandaag is het een goed gebruik,
als twee mensen erop uittrekken om het evangelie te verkondigen,
de een het woord voert, terwijl de ander ondertussen stilletjes bidt
dat de gesprekspartner zich voor God moge openen.
Want geloof brengen veronderstelt altijd de openheid van de gesprekspartner
en dat kan nooit zonder de genade van God.

It takes two.

Wat doe je echter als je alleen staat, als net niemand tijd heeft
om samen met jou een geloofsgesprek aan te gaan met een ander?
Ik denk, het twee aan twee optrekken hoeft niet altijd letterlijk ingevuld te worden.
Er kan ook een tijdelijke verschuiving plaatsvinden.

Je kunt bv. eerst iemand om advies vragen
en dan met zijn raadgeving in gedachten erop uittrekken.
Of eerst voor een moeilijk gesprek iemand vragen
om ondertussen voor jou te bidden.
Of eerst samen met iemand “brainstormen” voordat je aan iets begint.
Ook dit zijn dus manieren van twee aan twee optrekken.

It takes two.

Juist in de katholieke Kerk is het “twee aan twee”
ook nog in heel veel andere dingen terug te vinden.

Bij voorbeeld in de principes van:

De bijbel én de traditie
De genade én het meewerken met de genade
Het geloof én de werken als uiting van dit geloof
De leer én de pastoraal

En natuurlijk Jezus als God én mens.

Ik takes two.