- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

14e zo dh jaar A – Mindfulness

14e zo dh jaar A – Mindfulness                                Echt/St.Joost, 9-7-2017

Twee weken geleden hebben wij naar hetzelfde evangelie geluisterd.

(Dat komt omdat wij toen het H.Hart feest, dat hetzelfde evangelie gebruikte,
in het weekend hebben gevierd.)

Toen hebben wij gesproken over de innerlijke rust die Jezus ons wil schenken.

Vandaag spreken wij heel praktisch en actueel over een andere rust:
de vakantierust.

Of beter gezegd: Hoe kom je tot rust tijdens de vakantie?
Enkele tips van de bekende psychotherapeut Kees Roest.
Hij begint met de observatie dat een paar weken vakantie
een onrustige leefstijl van jaren niet kunnen goedmaken.
Als je moeilijk kunt ontspannen, zal dat ook lastig zijn in je vrije tijd.

Kees Roest adviseert dan ook:
Leef dus zo dat je eigenlijk geen vakantie nodig hebt
en zet niet alle kaarten op die paar weken.
Zorg dat je in zekere mate tot rust gekomen bent, voordat je op vakantie gaat.

Toch willen we op gegeven moment rust ervaren,
of het nu tijdens de vakantie is of gewoon thuis.
Af zijn van zorgen of gedachten die met ons werk te maken hebben.
Los zijn van psychische angels als opmerkingen die je dwars blijven zitten.

De grote vraag is: hoe doe je dat?

Kees Roest wijst op een belangrijke en de laatste jaren
veel voorkomende vaardigheid: training in mindfulness: opmerkzaamheid.

“Leer in het hier en nu te zijn en gebruik je zintuigen daarvoor.
Zie en hoor wat erom je heen gebeurt.
Maak lijfelijk contact met je omgeving
en leer voelen wat die omgeving met je doet.

Zeg dat vervolgens bewust tegen jezelf.
Bijvoorbeeld: ik zie een beukenboom,
ik zie een dikke stam,
ik zie bladeren op de grond liggen,
ik zie een meidoorn in bloei staan.

En dan: ik hoor die vogel fluiten,
ik hoor de branding van de zee,
ik hoor mensen in de verte praten,
ik hoor gesnater van eenden,
ik hoor de kraan lopen.

Zo ben je meer in contact met je omgeving en dat ontspant je geest.

Wie echt tot rust wil komen, begint daar thuis al mee.
Het is een vaardigheid voor het leven van alledag.’

Merk je dat je onbewust toch lijstjes in je hoofd maakt?
Schrijf het op en parkeer de lijst, zodat er ruimte in je hoofd komt.

Ik wens u allen rustige tijden, op vakantie of thuis.

(Preek gebaseerd op een artikel door Monique Roubos in:
Inspiratie Magazine, nr. 4-2008)