- Parochie Echt - https://www.parochieecht.nl -

14de zondag dh jaar – Komt allen tot Mij

14e zondag d/h jaar A “Komt allen tot Mij”               Echt/St.Joost     6-7-14

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en Ik zal u rust en verlichting schenken” (Mt.11, 28).

Wie is niet regelmatig uitgeput of vermoeid?

Dat geldt zeker voor mensen die nog midden in het arbeidsproces staan.
Alles moet sneller en steeds meer dingen moeten
door steeds minder mensen worden gedaan.
Maar soms werken wij onze vermoeidheid ook zelf in de hand.
Wij proppen onze vrije tijd vol met van alles, behalve met voldoende rust.

Wie gaat niet vaak onder lasten gebukt?

de angst om geen werk te krijgen of de angst zijn baan te verliezen, het opzien tegen een noodgedwongen verhuizing vanwege een baan of het opzien tegen de zoveelste omscholing.

Voor al deze situaties van uitputting en onder lasten gebukt gaan
belooft Jezus ons: “Ik zal u rust en verlichting schenken”.

Maar, wij moeten deze belofte van Jezus wel goed verstaan.
Er staat niet dat Jezus alle uitputting wegneemt en evenmin alle lasten.
Jezus is geen tovernar en het evangelie geen sprookjesverhaal.

Neen, de weerbarstige realiteit blijft,
maar Jezus wil ons wel helpen om met die realiteit om te gaan.
Hij wil ons rust geven in de uitputting en verlichting van onze lasten.

En hoe doet Hij dat?  Door ons op te roepen Hem te imiteren,
om even zoals Hij het juk van de concrete situatie- ten minste tijdelijk–
te aanvaarden in zachtmoedigheid en nederigheid.

Zachtmoedigheid en nederigheid!  Deze houdingen zijn niet in de mode.
Vandaag heet het: opkomen voor jezelf, je eigen zaakjes regelen,
je niet onder laten krijgen.

Maar misschien hebben wij dat al geprobeerd en toch niets bereikt.
Misschien is de uitputting door deze psychische oorlogsvoering
alleen maar groter geworden en kwamen er alleen maar nieuwe lasten bij.

Juist dan, als wij ten einde raad zijn, staat Hij er en nodigt ons uit:

“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij:
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mt.11,29-30).

 

“Komt allen tot Mij” zo begon zijn uitnodiging.

Voor de concreet denkende mens vandaag
is het misschien goed deze oproep even uit te leggen.
Hoe kunnen wij tot Hem komen
nu Hij niet meer lichamelijk onder ons aanwezig is?

Door elke dag een moment van stilte te scheppen, minimaal een kwartier.
En in deze stilte aan Hem te denken, onze geest op Hem te richten.
Wij hoeven niet veel te zeggen. Hij weet toch al wat wij nodig hebben.

Het kost even wat inspanning en zelfdiscipline.
Maar als wij dat oprecht geprobeerd hebben en een tijd lang vol gehouden hebben, dan zullen wij ervaren:
dat dit juk inderdaad zacht  is en deze last licht
en dat Jezus ons werkelijk rust en verlichting kan schenken. Amen.