In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

13e zo dh jaar B – Een heel belangrijke zin

13e zo dh jaar B – Een heel belangrijke zin                        Echt/St.Joost, 27-6-21

Een lang evangelie, een korte preek.

Hoewel ik het al vaker aangehaald heb, wil ik het nog een keer herhalen:
De zin waarin gezegd wordt, dat Jezus zich bewust was
“dat er een kracht van Hem was uitgegaan”(Mk.5,30) is uiterst belangrijk.

Zo belangrijk, dat in alle edities van de Catechismus van de Katholieke Kerk
een fresco van de vrouw die Jezus aanraakt afgedrukt moet worden
en dit fresco moet aan het begin van het hoofdstuk over de sacramenten staan.

Als uitleg staat er dan verder:
De sacramenten van de kerk zetten vandaag de werken voort
die Christus gedurende zijn aardse leven volbracht heeft.
De sacramenten zijn krachten die uitgaan van het lichaam van Christus
die altijd leeft en leven schenkt (vgl. CKK, 1115-1116).

Om het kort te houden blijven wij vandaag alleen even stil staan
bij wat voor het ontvangen van deze kracht van Christus nodig is.

De twee wonderverhalen in het evangelie maken het duidelijk:
Wil je de kracht van Christus ervaren,
is er een geloof nodig dat zich niet laat tegenhouden:

Niet door overwegingen
zoals wij die bij de zieke vrouw kunnen veronderstellen.
Zij had namelijk net als sommige mensen vandaag kunnen denken:

  • Ik hoor er niet bij, ik ben geen vaste volgeling van Jezus      
    of
  • Ik ben het niet waard, ik tel niet mee.

Evenmin mogen wij ons laten tegenhouden door overwegingen
die wij bij Jaïrus kunnen veronderstellen.
Hij had namelijk net als sommige mensen vandaag kunnen denken:

  • Het is te laat. Jezus kan niets meer voor mij doen. Iedereen zegt het toch. of
  • Kijk, hoe velen die Jezus uitlachen! Hoe velen Hem belachelijk vinden!

Vragen wij de Heer om dat volhardende geloof
dat de zieke vrouw en dat Jaïrus bezaten.

Want alle sacramenten geven weliswaar de kracht van Christus echt door,
maar alleen ons geloof laat die kracht ook vruchtbaar worden.