In het pastoorloze tijdperk wordt de website niet bijgewerkt (alleen de Weekberichten)

13e zo dh jaar B – Een bijzonder telefoontje 

13e zo dh jaar B – Een bijzonder telefoontje           Echt/St.Joost, 1-7-18

Een tijdje geleden kreeg ik een wel hele rare vraag aan de telefoon.
En ik had niet eens de indruk dat het een grapje was of zo,
want de man noemde zijn naam en herinnerde mij ook nog eraan
wanneer wij elkaar eens ontmoet hadden.

De vraag aan de telefoon luidde: “Kan ik 25 hosties van u meekrijgen?
“U weet wel ‘Lichaam van Christus’, zei hij nog erbij.

Ik maakte hem heel vriendelijk duidelijk
dat het Lichaam van Christus alleen wordt uitgedeeld tijdens een Mis
of in bijzondere gevallen door een priester of diaken
naar een zieke kan worden gebracht,
maar nooit zo maar aan iemand mag worden meegegeven.

Ook nu was de reactie van mijn gesprekspartner heel serieus en vriendelijk
en was ik nog altijd ervan overtuigd dat het green grap was.

“Maar waarvoor wilt u dan die geconsacreerde hosties hebben”,
vroeg ik vervolgens.

En dan kwam een heel verhaal over zijn sportclub, die promotie kon maken,
en dat de komende wedstrijd zo beslissend was en dat hij daarom de jongens
wat extra kracht wilde meegeven.

Ik kon de goede man ervan overtuigen
dat het aansteken van een noveenkaars ook al kon helpen,
maar dat geconsacreerde hosties, dat het Lichaam van Christus dus,
voor een hoger doel aan ons uitgereikt wordt
dan als een soort dopingmiddel voor een sportwedstrijd.
Omdat het hele gesprek vriendelijk en serieus verliep
en blijkbaar niet als een ongepaste grap was bedoeld,
ga ik die goede man ook niet veroordelen.
Het gebrek aan geloofskennis is vandaag zo wijd verspreid,
dat je met alles rekening moet houden.
Aan genoemd telefoongesprek moest ik denken,
toen ik nadacht over het evangelie van dit weekend.

De vrouw die het gewaad van Jezus aanraakte,
dacht misschien aanvankelijk ook een beetje
zoals mijn gesprekspartner aan de telefoon.

Ook zij was, net als mijn gesprekspartner,  
ervan overtuigd, dat van het lichaam van Jezus een bepaalde kracht
uit kon gaan.

Maar Jezus wil meer.
Hij wil niet alleen uiterlijk aangeraakt worden.
Jezus wil altijd een persoonlijke ontmoeting.

Daarom liet Hij zijn blik rondgaan om te zien wie Hem had aangeraakt.
Daarom wachtte Hij totdat de vrouw nederig naderde.
Daarom ging Hij een gesprek met haar aan.
Daarom schonk Hij haar naast de lichamelijke genezing ook innerlijke vrede.

Jezus wil meer dan alleen maar uiterlijk aangeraakt worden.
Dat is ook vandaag nog zo.

En daarom moeten wij ons afvragen, ieder van ons:

Waarmee ben ik in mijn gedachten bezig als ik ter communie ga?
Denk ik aan Jezus en kijk ik meer naar mensen om mij heen?

Ga ik voor een persoonlijke ontmoeting met de Heer naar voren
of is het meer een routinehandeling geworden waarbij ik niet meer nadenk.

Jezus wil meer dan alleen maar uiterlijk aangeraakt worden.
Hij wil ook vandaag – net als toen – dat wij met Hem in gesprek gaan.